Projekt Sinopsis a Senátu Parlamentu ČR

<i><b>Tisková zpráva Projektu Sinopsis a Senátu Parlamentu ČR
ke konferenci The Euro-Atlantic meets the Indo-Pacific:</b> Ukraine, Taiwan and the Changing Geopolitics of the World</i>
<p><b>14. října 2022 – Mezinárodní konference s názvem <i>“The Euro-Atlantic meets the Indo-Pacific: Ukraine, Taiwan and the Changing Geopolitics of the World”</i> (Provázání Euro-Atlantiku s Indo-Pacifikem: Ukrajina, Tchaj-wan a měnící se geopolitika světa“) proběhne v pátek 14. října v hlavním sále Senátu Parlamentu ČR, v gesci Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve spolupráci s Projektem Sinopsis.</b></p>

Na akci vystoupí ministr zahraničí ČR Jan Lipavský, jeho tchajwanský protějšek Joseph Wu, zástupci Parlamentu a Ministerstva zahraničí ČR a zahraniční představitelé a experti ze Spojených států, Ukrajiny, Japonska, Švédska a Francie. 

Ve třech debatních panelech se účastníci zaměří na regionální provázanost Euro-Atlantiku a Indo-Pacifiku, měnící se bezpečnostní prostředí a s tím související potřebu kolektivní obrany a koordinované strategie.

Martin Hála, ředitel projektu Sinopsis: „Konference by měla vyzdvihnout logické propojení nového konceptu Indo-Pacifik se starším konceptem euroatlantického společenství jakožto kolektivní obrany sdílených hodnot proti expanzivním autoritářským režimům v Evropě, v Asii nebo kdekoliv jinde.”

Pavel Fischer, Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR: „Bezpečnost a prosperita České republiky i Evropské unie je v dnešním globalizovaném světě neoddělitelná od kolektivní bezpečnosti demokratických států v Indo-Pacifiku. Současná krize na Ukrajině má své analogie ve východní Asii a my se musíme pokusit využít zkušeností z Ukrajiny, abychom předešli potenciálně ještě ničivějšímu konfliktu v Asii, který by mohl snadno přerůst v celosvětovou konfrontaci.” 

 Téma konference vychází z priorit českého předsednictví v Radě EU. Vláda České republiky se ve svém programovém prohlášení zavázala k prohloubení spolupráce s demokratickými partnery v Indo-Pacifiku, jakož i k revizi vztahů s Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou. Ministerstvo zahraničních věcí nedávno vypracovalo i strategii pro tento region.