Projekt „Pomáhejme lépe“ opravdu pomohl

Česká Lípa 30. ledna 2024 (PROTEXT) – Pacientská organizace LÍP A SPOLU, z.s. z České Lípy se po dva roky úspěšně věnovala pomoci a podpoře při zlepšování života dětí i dospělých s autismem. Rozšíření a zkvalitnění služeb a přímé pomoci jsou klíčovými výsledky projektu „Pomáhejme lépe“ podpořeného z fondů EHP 2014-2021, programu Zdraví.

Díky projektu mohla organizace přijmout nové kolegy a poskytnout jim potřebné znalosti a dovednosti, které využili v přímé práci s klienty i při zastupování zájmů lidí s autismem a obhajobě jejich práv.

Velkým přínosem pro děti s autismem jsou informovaní a kompetentní rodiče i další lidé, kteří se podílejí na jejich výchově a vzdělávání. K tomu napomohlo dvanáct vzdělávacích aktivit, přednášek, workshopů a seminářů vedených odborníky na různá témata vztahující se k problematice autismu. Vzdělávání bylo otevřené pro kohokoli a spolu s dalšími akcemi přispělo k osvětě, odbourávání nepravdivých mýtů o autismu, většímu pochopení a toleranci k odlišnosti.

Velký úspěch měly dva letní pobytové tábory pro děti s neurovývojovými poruchami. Sehrané týmy zkušených vedoucích a asistentek připravily táborníkům zajímavý program a děti, které se na běžné tábory nedostanou, si mohly užít prázdninová dobrodružství jako jejich zdraví vrstevníci. Rodiče samozřejmě ocenili možnost odpočinku od náročné péče s vědomím, že o jejich děti je dobře postaráno.

„Jsme moc rádi, že děláte tábory i pro ty ‚naše‘ děti, Honzík tam byl spokojený a my jsme měli čas aspoň na chvíli vypnout,“ říká paní Pavla, maminka syna s autismem.

Rodiny pečující o děti s autismem mají ztíženou možnost se setkávat, proto byly součástí projektu také čtyři víkendové rekondiční pobyty, kde se děti i rodiče mohli vzájemně poznávat a užít si pár dní v přírodě s programem pro malé i velké. Některé rodiny se díky těmto pobytům sblížily natolik, že se začaly navštěvovat a sami si organizují výlety i společné víkendy.

Nad očekávání dobře dopadla i další aktivita projektu – přednáška a beseda se studenty pedagogických oborů na dvou vysokých školách, v Liberci a Ústí nad Labem. Přednášející byl sám člověk na spektru autismu, a mohl tak budoucím učitelům nejlépe předat autentické informace a zkušenosti a zodpovídat jejich otázky. Besedy se setkaly s velkým zájmem a obě školy projevily zájem o další spolupráci.

Součástí výstupů projektu je také Sborník, na němž spolupracovali lidé s autismem a jejich rodiny. Obsah dokumentuje aktivity projektu i celkovou činnost pacientské organizace LÍP A SPOLU, z.s., pomáhá k šíření povědomí o autismu a důležitosti práce organizace, jejímž posláním je přispívat ke zkvalitnění života lidí na autistickém spektru a jejich blízkých.

Úspěšně zrealizovat celý projekt bylo mnohdy náročné, ale díky vynaloženému úsilí všech zúčastněných stran se vše zvládlo a cíle projektu „Pomáhejme lépe“ se podařilo naplnit. Lidé s autismem, jejich rodiny, pedagogové i veřejnost budou mít dlouhodobě prospěch z aktivit realizovaných v jeho rámci.

Kontakt:

Radka Ondrušková, LÍP A SPOLU, z.s., www.lipaspolu.cz