Projekt Otevřených škol s podporou technologií pro všechny od společnosti Huawei a UNESCO představil své pokroky na mezinárodním semináři

Šen-čen (Čína) 19. července 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Tříletý program probíhající v Ghaně, Etiopii a Egyptě má za cíl zajistit kontinuitu a kvalitu výuky v běžných i krizových situacích.

Třídenní mezistátní seminář k projektu Otevřené školy s podporou technologií pro všechny (Technology-Enabled Open Schools for All – TeOSS) probíhal do 7. července v ghanské Akkře.

V rámci realizační fáze projektu TeOSS, zahájeného oficiálně dne 25. listopadu 2021, jej společně uspořádaly společnost Huawei a organizace UNESCO. Součástí akce byla zpráva o průběhu první fáze projektu včetně dosavadních výsledků a diskuze o realizaci druhé fáze.

S realizací tříletého projektu TeOSS, který potrvá do srpna 2023, pomáhá ministerstvům školství a dalším partnerům v Egyptě, Etiopii a Ghaně organizace UNESCO. Projekt je vyvíjen v rámci programu UNESCO-Huawei Funds-in-Trust a zahrnuje návrh, pilotní testování a rozšiřování otevřených školních systémů využívajících moderní technologie. Tyto systémy, zahrnující učební materiály, řešení pro interakci mezi učiteli a žáky a sociální péči, budou přístupné ze škol, domácností i dalších míst a zajistí kontinuitu a kvalitu vzdělávání i v případě krize, jako je pandemie.

„Digitální revoluce se ubírá po třech osách, které se všechny odrážejí v tomto projektu: zajištění konektivity pro všechny; vytváření bezplatného, veřejně dostupného digitálního obsahu a platforem pro vzdělávání; a konečně důraz na podporu inovací a vývoje v pedagogice pomocí technologií,“ uvedla Stefania Giannini, zástupkyně generálního ředitele UNESCO pro vzdělávání.

Projekty TeOSS, které byly naplánovány v úzké spolupráci s vládami Ghany, Etiopie a Egypta v souladu s jejich stávajícími národními strategiemi, byly vyvinuty tak, aby odpovídaly specifickým místním potřebám.

V Egyptě byl pro učitele a studenty ve školách K12 vytvořen rámec dovedností v oblasti ICT. Odborníci na vývoj digitálních kurzů a učitelé základních a středních škol budou proškoleni a bude zřízeno Národní centrum distančního vzdělávání, které budou moci využívat pedagogové po celé zemi, aby byla zajištěna kontinuita profesního rozvoje.

„Od spuštění nového systému v Egyptě se prezident nebývale zasadil o modernizaci vzdělávacího modelu země,“ uvedla vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce ministerstva školství a technického vzdělávání Egyptské arabské republiky dr. Hanem Ahmedová, jménem J. E. dr. Tareka Shawki, ministra školství a technického vzdělávání Egyptské arabské republiky.

Projekt TeOSS se v Etiopii zaměří na budování infrastruktury ICT pro připojení pilotních škol, školení učitelů a studentů a vytvoření systému řízení výuky integrovaného s platformou pro vzdělávání učitelů.

„Projekt je v dokonalém souladu s etiopskými národními strategiemi, pokud jde o potřebu využívání ICT a digitálního obsahu v našem systému. Další rozšíření tohoto systému nám umožní také přizpůsobení všech činností místním podmínkám,“ uvedl dr. Zelalem Assefa, generální ředitel pro informační a komunikační technologie a digitální vzdělávání na ministerstvu školství Etiopské federativní demokratické republiky.

V Ghaně je kladen důraz na vytváření digitálního obsahu pro všechny předměty a na poskytování školení pro učitele a studenty základních a středních škol. V rámci projektu bude také vytvořeno elektronické úložiště, do kterého budou moci učitelé nahrávat obsah a ke kterému budou mít žáci přístup online i offline s minimálním nebo žádným dohledem.

„Musíme být schopni využívat technologie ke zlepšení našeho vzdělávání. Chceme-li splnit cíl udržitelného rozvoje SDG-4, musíme jako nástroj a páku k jeho dosažení využít digitální platformy,“ uvedl náměstek ministra školstvíJohn Ntim Fordjour, jménem J. E. dr. Yaw Osei Adutwuma, ministra školství Ghanské republiky.

Projekt TeOSS je součástí domény Tech4Education (Technologie pro vzdělávání) v rámci iniciativy společnosti Huawei pro digitální začleňování TECH4ALL, jejímž cílem je zvýšit rovnost a kvalitu vzdělávání pomocí technologií, zlepšit digitální přístupnost a digitální dovednosti či vytvářet kvalitní vzdělávací kurzy. Program Huawei ICT Academy je navržen tak, aby pomáhal kultivovat talenty v oblasti informačních a komunikačních technologií prostřednictvím rozvíjení digitálních dovedností.

„V zájmu dosažení globální rovnosti ve vzdělávání a sdílení vzdělávacích zdrojů spustila společnost Huawei univerzální platformu komplexních služeb s názvem ‚Huawei Talent‘,“ uvedl senior ředitel Huawei Education Talent Ecosystem v Huawei ICT Academy Development Zhang Jing. „Abychom překlenuli propast mezi nabídkou a poptávkou po talentech v digitální éře, pomáháme vytvářet aliance talentů, posilovat jejich dovednosti, vyvíjíme standardy talentů a vyzdvihujeme jejich hodnotu a přispíváme tak k digitálnějšímu světu budoucnosti.“

V transformaci vzdělávání osvědčují technologie svou hodnotu již nyní, a není pochyby, že tato hodnota dále poroste.

„Digitální technologie se staly novou hnací silou produktivity, která podporuje inovace vzdělávacích modelů, transformaci vzdělávacích metodik a chytřejší vzdělávací prostředí,“ řekl Kevin Zhang, CMO ICT infrastruktury společnosti Huawei. „Zkoumáme, jak ve vzdělávání aplikovat možnosti umělé inteligence, jako je počítačové vidění, zpracování přirozeného jazyka a mluveného slova. Inovativní technologie mohou pomoci řešit nejpalčivější výzvy světa. A my musíme na těchto inovacích i nadále spolupracovat.“

Společný a inovativní přístup projektu TeOSS pomáhá vytvořit inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělávání pro všechny a podpořit možnosti celoživotního učení. Zúčastněným zemím umožní nově uchopit vzdělávání a podpoří novou generaci digitálních škol a digitálních studentů.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1860049/UNESCO_Huawei_Project_Cross_Country_Seminar_5_7_July_2022.jpg

KONTAKT:

Xingwen Shen, shenxingwen@huawei.com