Prohlášení strany PRO k incidentu u Národního muzea, ke kterému došlo po ukončení demonstrace Česko proti bídě dne 11. března 2023

Praha 12. března 2023 (PROTEXT) – Masová účast na této demonstraci potvrdila, že požadavky kladené na vládu jsou oprávněné a mají jasnou podporu široké veřejnosti.

Při přípravě a v průběhu demonstrace byla učiněna veškerá možná opatření, aby nedocházelo k žádným narušením této akce. Již dne 6. března 2023 podal předseda strany PRO trestní oznámení, neboť se na sociálních sítích objevily závažné informace o možných organizovaných pokusech o narušení průběhu této demonstrace (text trestního oznámení je uveden v příloze). V průběhu demonstrace byli její účastníci organizátory upozorňováni na možnost výskytu provokatérů a byli výslovně žádáni, aby v takovém případě neprodleně požádali o součinnost na místě přítomnou Policii ČR.

Strana PRO v této souvislosti děkuje všem příslušníkům Policie ČR, kteří při konání demonstrace zajišťovali veřejný pořádek a bezpečnost.

K pokusům o stržení vlajky z budovy Národního muzea došlo až po ukončení demonstrace. Z videozáznamů incidentu, které byly následně publikovány, se nelze vyhnout závěru, že minimálně část „civilních osob“, které nepokoje na tomto místě záměrně vyvolávaly či se na nich aktivně podílely, postupovala tak, jako by měla podrobné znalosti a zkušenosti z taktického výcviku Policie ČR či jiných složek ozbrojených sborů, přičemž z obsahu prohlášení ministra vnitra Rakušana k této věci a zejména z rychlosti jeho publikace nelze toto důvodné podezření spolehlivě vyvrátit.

Vyzýváme proto každého, kdo má k dispozici záznamy či fotografie této události, zná identitu shora uvedených osob či má k věci jiné poznatky, aby nás neprodleně informoval na e-mail: info@ceskoprotibide.cz. Veškeré informace následně poskytneme Policii České republiky.

Příloha:

Kontakt pro média:

info@stranapro.cz

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.