Prohlášení společnosti Plus4U k zamítnutí návrhu J&T Leasing na vydání předběžného opatření proti jednatelům Mammoth

Praha 28. března 2024 (PROTEXT) – Vrchní soud v Praze 26. března 2024 definitivně dle očekávání zamítl návrh a argumenty J&T Leasingová společnost a.s. na nařízení předběžného opatření proti jednatelům společnosti Mammoth. Soud naopak zcela souhlasil s argumentací jednatelů Mammoth Jana a Ondřeje Měřinských, kteří dlouhodobě poukazovali zejména na řadu zcela nepodložených tvrzení ze strany J&T Leasing.

J&T Leasing nesplnila žádný ze zákonných předpokladů pro podání návrhu na předběžné opatření, tedy že vůči jednatelům Mammoth brojila zcela neopodstatněným návrhem. Slabá argumentace J&T Leasing se týkala zejména způsobené škody, která měla spočívat v neuhrazených penězích za zboží, jež do společnosti Mammoth firma J&T Leasing dodala od konce listopadu 2022 do března 2023. J&T Leasing poukazovala na to, že oba jednatelé včas nepodali na společnost Mammoth insolvenční návrh, ačkoliv prý podle argumentace J&T Leasing věděli, že firma je v úpadku. Nikdo z vedení společnosti Mammoth však v listopadu 2022 ani v nejbližších dalších měsících nevěděl, že obchody pana Janouška byly podvodné a vzhledem k dosavadní historii obchodního vztahu nebyl důvod takto uvažovat. Jednatelům firmy Mammoth tedy ani nemohl být znám úpadek společnosti Mammoth.

Argumenty jednatelů nyní potvrdil i Vrchní soud v Praze, který mj. uvedl, že „Soudem prvního stupně nekriticky převzatá část argumentace navrhovatele k odůvodnění vydaného rozhodnutí (nejen pro neúplnost rozhodných zjištění a jejich spekulativní hodnocení) postačovat nemůže. (…) Odvolací soud je toho názoru, že se v dané věci nejedná o případ zcela zjevného selhání povinných osob, o němž nelze mít vzhledem k okolnostem případu zásadních pochyb, které by bylo lze doložit nabízenými listinami bez dalšího (v daném řízení nepřípustného) dokazování.“

Společnost J&T Leasing následně přistoupila k exekučnímu vymáhání kvůli tomu, že jednatelé nesplnili povinnost uloženou předběžným opatřením zaplatit do soudní úschovy celkem 42 milionů Kč na náhradu tvrzené škody. Jednatelé již dříve argumentovali, že uvedená částka značně převyšuje jejich majetkové poměry a je fakticky ekonomicky likvidační. Také v tomto případě Vrchní soud v Praze souhlasil s argumentací jednatelů a odmítl tvrzení společnosti J&T Leasing: „Soud prvního stupně musel vědět, že oba účastníci vznáší věcně opodstatněné důkazní návrhy, když oba účastníci ještě před vydáním předběžného opatření doručili soudu potvrzení o tom, že je zpracováván interní ekonomický audit k posouzení otázky týkající se úpadku dlužníka.,“ uvádí ve svém zdůvodnění Vrchní soud v Praze.

Odkaz na insolvenční rejstřík: https://isir.justice.cz/isir/