Probíhá 2. etapa rekonstrukce Výstupní ulice v Ústí nad Labem, doprava řízena kyvadlově

Ústí nad Labem 23. dubna 2024 (PROTEXT) – V Ústí nad Labem právě probíhá důležitá rekonstrukce komunikace v ulici Výstupní. Druhá etapa, která začala v dubnu letošního roku, přinesla opět dopravní omezení. V současné chvíli je zde doprava řízena kyvadlově za pomocí semaforu. Průchod chodců je sice omezen, ale zůstal zachován.

Michal Jurman, mluvčí MI Roads: „K rekonstrukci bylo potřeba přistoupit z důvodu dlouhodobého špatného stavu komunikace, kdy asfaltový povrch vykazuje opravdu už značné množství poruch. V rámci zvýšení bezpečnosti tak dojde například k úpravám přechodů pro chodce s dělícími ostrůvky, dále k opravě odvodnění vozovky nebo k zavedení pruhu pro cyklisty. A je potřeba také připomenout, že tato komunikace slouží jako objízdná trasa při uzavírce silnice I/30 v centru města a bude také využita při rekonstrukci mostu doktora Edvarda Beneše.“

Rekonstrukce mostu z roku 1936, který spojuje centrum města se Střekovem, by měla začít letos a trvat zhruba dva roky. Plány na opravu oznámil Ústecký kraj, který je jeho vlastníkem. Dle dostupných informací by oprava měla stát přes 600 milionů korun. Vedle mostu zároveň vznikne 381 metrů dlouhá provizorní lávka pro pěší a cyklisty. Rekonstrukce komunikace Výstupní je tak kruciálním bodem k uskutečnění této rozsáhlé stavby. Řidiči musí očekávat i výraznější omezení, které by mělo proběhnout koncem léta.

Michal Jurman, mluvčí MI Roads: „V měsíci srpnu pak dojde s největší pravděpodobností k úplné uzavírce. Důvodem jsou asfaltérské práce na stavbě.“ Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Ta vozovka bude bezpečnější, budou tam nové vrstvy, technologicky vyspělé. Vozovka, uvědomme si, je 40 let stará, neupravovaná. To znamená, dojde i k opravě podloží a spodních vrstev, odvodnění. To znamená, v případě zimy tam nedojde k těžkému destrukčnímu praskání vozovky a tak dále, protože ta kvalita toho podloží bude upravována podle nejnovějších technologií. Je tam větší odolnost vůči náledí, vůči posypovým materiálům a tak dále. V tomhle místě ten řidič bude mít jasně danou situaci. Bude tam mít kvalitní vozovku, která prakticky bude tišší, než byla dřív. Bude na ní kratší brzdná dráha a hlavně klesne prašnost.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava