Pro modernizaci ERP systému IFS si společnost ZAT zvolila CDC Data, svého dlouhodobého IT partnera

Praha 19. října 2023 (PROTEXT) – Společnost ZAT, světový dodavatel automatizace průmyslových procesů, se rozhodla vstoupit do další fáze podnikového rozvoje prostřednictvím modernizace svého ERP systému IFS. Společnost se rozhodla investovat do posunu na vyšší úroveň ERP, kterému je věrná již od roku 2005 a od té doby se jedná o třetí upgrade v pořadí. Tento krok je jasným důkazem angažovanosti společnosti ZAT ve směru inovace a kontinuálního zdokonalování svých operačních a výrobních procesů ve snaze lepších odpovědí na aktuální i budoucí výzvy podnikání, ruku v ruce s optimalizací výkonnosti pro další růst.

Rozhodnutí o modernizaci stávajícího ERP a svěření implementace do rukou CDC Data bylo posíleno dosavadní spokojeností společnosti ZAT jak s dodavatelem, tak i s celkovým výkonem a funkčností systému IFS.

Cílem projektu upgrade je vedle technologické aktualizace systému zároveň optimalizace stávajících a využití nových funkcionalit IFS Cloud. V plánu jsou například významné změny v oblasti Výroby, Prodejních a servisních smluv, Skladového hospodářství nebo Správy lidských zdrojů. Současně dochází k revizi zákaznických úprav se snahou o snížení jejich počtu a vyšší využití standardní funkcionality IFS Cloud.

Nejočekávanějšími přínosy jsou například:

– přímá datová linka pro projektové a servisní zakázky,

– pokročilejší odepisování na zaměstnance v dílenském řízení výroby,

– využití zakázkových objednávek (DOP) ve výrobě s možností nastavit bod rozpojení pro lepší plánování výroby a nákupu,

– evidence servisních smluv s definicí úrovně služeb (SLA),

– možnost balení zásilek na skladě či v expedici s využitím manipulačních jednotek,

– využití funkcionalit podporujících kvalitu a jejich integrace do procesů – Kontrolní plány a jejich analýzy, SPC, NCR, CAPA, FMEA, Audit,

– využití systému pro proces onboardingu a plánování kontinuálního rozvoje zaměstnanců.

Společnost CDC Data považuje svěřenou důvěru za závazek a je odhodlána investovat maximální úsilí do úspěšné implementace, která zajistí, že ERP systém bude odpovídat požadavkům zákazníka.

O společnosti

ZAT a.s., přední dodavatel řídicích a inteligentních systémů pro energetiku a průmysl ve světě, jehož historie sahá až do roku 1962, patří mezi lídry v oblasti automatizace jaderné i klasické energetiky, průmyslu, drážních systémů, plynárenství a smart systémů. Zaměřuje se na obory s vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost a na technologie a služby vyžadující inovativní a individuální řešení. Zákazníkům pomáhá trvale zvyšovat efektivitu provozu jejich technologií.

CDC Data s.r.o. pomáhá firmám, aby byl jejich provoz hladký a bez výpadků. Využívá přitom široké portfolio produktů a služeb z oblasti informačních a komunikačních technologií, síťové infrastruktury, kyberbezpečnosti a je dodavatelem špičkového ERP systému. Na poli IT působí od roku 1997 a za dobu svého působení na trhu si vybudovala silnou pozici a dobré jméno díky profesionálním službám a pozitivní zákaznické zkušenosti.

www.cdc.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.