„Přístav volného obchodu Chaj-nan a já“: Pohled na proměny Chaj-nanu

Chaj-kchou (Čína) 16. dubna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Zpráva Chaj-nanského mezinárodního mediálního centra Hainan International Media Center (HIMC):

Chaj-nanské mezinárodní mediální centrum představilo 13. dubna originální snímek s názvem „The Hainan FTP and Me“ (Přístav volného obchodu Chaj-nan a já). Pomocí lidských příběhů přibližuje světu, jak probíhá budování zóny volného obchodu (Free Trade Port, FTP) s čínskými charakteristikami a jaké změny přináší jeho rozvoj provincii Chaj-nan.

Hlavními tématy dokumentu „The Hainan FTP and Me“ jsou vědecké a technologické inovace, otevírání se světu, revitalizace venkova či ekologický a nízkouhlíkový rozvoj. Poutavé příběhy skutečných lidí z Chaj-nanské národní výzkumné základny pro šlechtění a množení (Hainan National Breeding and Multiplication Research Base), přístavu Jang-pchu, demonstrační zóny téměř nulových emisí uhlíku v Po-ao či vesnice Mao-na ukazují průkopnické snahy, neustálé inovace a tvrdou práci obyvatel Chaj-nanu při rychlé výstavbě zóny volného obchodu s čínskými charakteristikami a mezinárodními vlivy či budování krásné nové podoby ostrova Chaj-nan.

Přesně před šesti lety – na shromáždění k 30. výročí založení provincie Chaj-nan a zvláštní ekonomické zóny Chaj-nan 13. dubna 2018 – oznámil čínský prezident Si Ťin-pching rozhodnutí vytvořit z celého Chaj-nanu pilotní zónu volného obchodu. Poté, co Ústřední výbor KSČ schválil podporu Chaj-nanu při budování této celoostrovní pilotní zóny volného obchodu, započal postupný průzkum a soustavné prosazování zřízení přístavu volného obchodu s čínskými charakteristikami, doplněný postupným vyhlašováním politik a institucionálních systémů pro volný obchod.

V několika posledních letech pak Chaj-nan důsledně uplatňoval koncepci otevírání se světu na vysoké úrovni, aby tak podpořil celkovou národní strategii a řídil kvalitní rozvoj celé provincie. V zásadě tak vznikl institucionální rámec zóny volného obchodu, který se vyznačuje „liberalizací a usnadněním obchodu a investic, volným a bezproblémovým přeshraničním pohybem kapitálu a osob a bezpečným a řádným tokem dat“. S konečnou realizací rozvoje FTP se projevil také její vliv jako hybné síly, podporující a urychlující kvalitní rozvoj Chaj-nanu. V loňském roce tak patřil růst mnoha ekonomických a sociálních ukazatelů Chaj-nanu k nejvyšším v zemi. Chaj-nan je také místem obousměrné otevřenosti, nabízející celému světu příležitost zapojit se do příležitostí pro rozvoj v Chaj-nanu i celé Číně.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=V-QhglNlK7Q 

KONTAKT: Shumin Chen, 86+15810205593, thisishainan@163.com