Přichází Cognizant Flowsource™, platforma s podporou generativní AI pro rozvoj moderního softwarového inženýrství

Teaneck (New Jersey) 2. února 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Nová platforma poskytuje integrovanou, holistickou metodu sledování a urychlení všech fází životního cyklu dodávek softwaru

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH) dnes představila svou platformu Cognizant Flowsource™️ s podporou generativní umělé inteligence (gen AI), která má za úkol podpořit novou generaci softwarového inženýrství pro podniky. Cognizant Flowsource integruje všechny fáze životního cyklu vývoje softwaru a obsahuje digitální prostředky a nástroje, které pomáhají mezioborovým vývojovým týmům dodávat vysoce kvalitní kód rychleji, s větší kontrolou a transparentností.

Dnešní doba, kdy se bezmála každá firma stává technologickou firmou, s sebou přináší také rapidní proměny trhu. Rozvíjející se technologie, nové konkurenční subjekty a nové požadavky zákazníků vyžadují, aby organizace dosáhly takového tempa změn, které je často nedosažitelné kvůli složitosti jejich technologických aktiv, nejednotnému využívání moderních inženýrských procesů či technologickým dluhům a nákladům na starší technologie.

„Éra generativní umělé inteligence přináší organizacím, které chtějí zavádět inovace, doslova pařeniště nových příležitostí, jak si urychlit práci – toto urychlení však musí být udržitelné a ‚větší rychlost‘ by neměla znamenat také ‚více problémů,“ říká Prasad Sankaran, výkonný viceprezident pro softwarové a platformové inženýrství společnosti Cognizant. „Cognizant Flowsource na tuto rostoucí potřebu reaguje a pomáhá organizacím zlepšit propustnost, konzistenci a kvalitu v celém procesu vývoje. Výsledkem je rychlejší uvádění nových a inovativních produktů a služeb na trh a také zlepšení rozsahu, které může těmto podnikům umožnit udržet si náskok před konkurencí.“

Cognizant Flowsource poskytuje jednotnou inženýrskou platformu, která propojuje práci všech zúčastněných stran v produkci softwaru s vývojářskou komunitou. Nástroje a orchestrace procesů s podporou generativní umělé inteligence se prolínají celým vývojářským prostředím a umožňují členům týmu pracovat rychleji a soustředěněji, a to měřitelným a kvantifikovatelným způsobem. Týmy si mohou například samostatně zajišťovat kód a prostředí pomocí šablon, automatizovat testování a dokumentaci, využívat podnikové znalostní databáze k podpoře opakovaného použití kódu a komponent a urychlovat procesy kódování pomocí trénovaných kopilotů.

„Cognizant Flowsource dokáže víc, než jen zvyšovat produktivitu. Díky dobře navrženým zabudovaným postupům a několika úrovním kontroly kvality zajišťuje i vysokou kvalitu kódu,“ říká viceprezident pro výzkum v rámci služeb digitálního inženýrství a provozních technologií IDC Mukesh Dialani. „Díky Cognizant Flowsource se mohou talenty místo opakování rutinní práce bez přidané hodnoty soustředit na to, co je skutečně důležité. Jako klient bych ocenil, jak platforma Cognizant Flowsource umožňuje překonat technologický dluh a rychle se s těmito problémy vypořádat, abychom se mohli zaměřit nato podstatné pro můj podnik.“

Platforma Cognizant Flowsource umožní zájmovým stranám z obchodu i vývoje získat transparentnější náhled do ekosystému softwarového inženýrství dané organizace. Výsledkem je rychlejší řešení problémů, lepší pochopení dopadů a plynulejší realizace strategie. Cognizant Flowsource také funguje jako rozšiřitelná platforma, která podnikům umožňuje přidávat pro další zrychlení pracovních procesů doplňkové moduly třetích stran.

Platforma Cognizant Flowsource, která je nejnovějším přírůstkem do rodiny nedávno představených platforem společnosti Cognizant (jako např. Cognizant Neuro® AI, Cognizant Neuro® IT OperationsCognizant Skygrade™), pomáhá podnikům řešit komplexní povahu IT prostředí a modernizovat je směrem ke cloudové architektuře.

Další informace o tom, jak začít používat Cognizant Flowsource, najdete zde.

Společnost Cognizant je odhodlána udržovat nejvyšší standardy odpovědné a etické umělé inteligence se zaměřením na bezpečnost, ochranu dat, soukromí, transparentnost a inkluzi. Více informací o přístupu společnosti Cognizant ke generativní umělé inteligenci a o jejím závazku k odpovědnému využívání umělé inteligence najdete zde.

O společnosti Cognizant

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH) buduje moderní podniky. Našim klientům pomáháme s modernizací technologií, změnami interních procesů i transformací zkušeností, aby si v rychle se měnícím světě dokázali udržet náskok. Společně zlepšujeme každodenní život. Více se dozvíte na www.cognizant.com nebo @cognizant.

Pro další informace kontaktujte:

USA:

Gabby Gugliocciello

E-mail gabrielle.gugliocciello@cognizant.com

 

Evropa / Asie a Tichomoří:

Christina Schneider

E-mail christina.schneider@cognizant.com

 

Indie:

Rashmi Vasisht

E-mail rashmi.vasisht@cognizant.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg