Prevence a předcházení nemoci u demence hraje zásadní roli. VoZP upozorňuje na včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby

Praha 20. září 2023 (PROTEXT) – Alzheimerova choroba narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby každoročně připadá na 21. září. V důsledku stárnutí populace se počet osob postižených touto chorobou stále zvyšuje, Vojenská zdravotní pojišťovna proto upozorňuje na důležitost prevence i včasné diagnostiky.

Alzheimerovu nemoc poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za vzácnou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.

„Alzheimerova choroba začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat,“ říká revizní lékařka Vojenské zdravotní pojišťovny MUDr. Kristina Slavíková.

Jelikož příčiny Alzheimerovy choroby nejsou zcela objasněny a stále je nevyléčitelná, prevence a předcházení nemoci hraje zásadní roli. Určení správné diagnózy je důležitou podmínkou pro zahájení včasné a správné léčby. Vhodnou terapií je možné zbrzdit postup nemoci a zlepšit kvalitu života. Příznaky Alzheimerovy choroby bychom tedy neměli podceňovat. „Zapomínání ve stáří je často považováno za normální, proto mu není věnována taková pozornost a diagnóza pak bývá určena příliš pozdě,“ upozorňuje doktorka Slavíková.

Tato forma demence postihuje spíše osoby starší 70 let, může ale propuknout i u čtyřicátníků. Přestože přesně nevíme, proč k tomuto procesu dochází, známe už celou řadu rizikových faktorů, které mají na Alzheimerovu nemoc vliv. Na jedné straně se jedná o ty, které nelze ovlivnit – konkrétně věk a genetika. Na druhou stranu však může každý člověk aktivně snižovat riziko choroby vhodným životním stylem, do kterého spadá zdravá strava, dostatek spánku a pravidelný pohyb. Kromě fyzické aktivity se doporučují i duševní cvičení, například trénování paměti.

Riziku rozvoje Alzheimerovy choroby brání například i běžná četba knih či luštění křížovek. Pro seniory starší 60 let nabízí Vojenská zdravotní pojišťovna na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností příspěvek 300 Kč. „Pokud se u pacienta Alzheimerova choroba prokáže, jsou k dispozici léky zmírňující její příznaky, které mohou dotyčnému pomoci prodloužit aktivní část jeho života. Tyto léky jsou na lékařský předpis a jsou plně nebo částečně hrazeny zdravotním pojištěním,“ doplňuje revizní lékařka VoZP.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz