Přes Řečany se bude jezdit po mostním provizoriu, kraj postaví přes Labe nový most

Pardubice 18. září 2023 (PROTEXT) – Most v Řečanech nad Labem na Pardubicku se již brzy uzavře. Řidiči však budou moci využít mostního provizoria, které v těchto dnech budují pracovníci stavby. Most, který překlenuje Labe, je dlouhodobě v neutěšeném stavu. Pardubický kraj přišel s řešením, a to se stavbou mostu nového. Jelikož se jedná o frekventovanou silnici, je nutné nejdříve vybudovat dočasnou konstrukci.

Miroslav Němec, ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje: „Tady se jedná o provizorium, které bude jednosměrné s kyvadlovým řízením a bude tam lávka pro pěší a cyklisty, takže relativně komfortní záležitost. V okamžiku zprovoznění mostního provizoria dojde k uzavření mostu, protože tam dojde v podstatě k jeho úplnému uzavření, a to dokonce tak, že stavebně-technicky nebude možný průjezd, aby ta doba čekání u semaforu nelákala řidiče si to ještě projet.“

Dočasná spojnice břehů by měla být hotová do prosince tohoto roku a starostka Řečan nad Labem vyzývá všechny řidiče, aby dodržovali omezení, která z této stavby vyplývají.

Michaela Matoušková, starostka, Řečany nad Labem: „Já bych je strašně moc poprosila, aby nám obcí jezdili kultivovaně, podle pravidel, protože i tím, že se opravuje most v Týnci nad Labem i ve Chvaleticích, tak velká část dopravy jde právě přes naši obec a nám to způsobuje poměrně velké problémy v té dopravě uvnitř obce. Takže moc prosím řidiče o to, aby byli pomalejší, ohleduplnější. My jsme rádi, že se konečně dostalo i k opravě našeho řečanského mostu, protože byl opravdu ve velmi špatném stavu. Osobně jsem se velmi bála, aby tady nevznikl nějaký problém ve smyslu částečného spadnutí a tak dál, protože z toho mostu padaly i kameny.“

Kraj zakoupil mostní provizorium za více než 80 milionů korun a hodlá ho do budoucna použít i na další místa. Je totiž variabilní a jeho délka se dá upravovat podle šíře toku.