Předseda představenstva Jia Shaoqian na Davosu 2024: Značka Hisense zůstává zaměřena na globalizaci a připravena dosáhnout úspěchu v nejistém světě

Davos (Švýcarsko) 21. ledna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Předseda představenstva společnosti Hisense Group Jia Shaoqian byl nedávno přizván k účasti na 54. výročním zasedání Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Letošní fórum se zaměřilo na aktuální téma „Obnovení důvěry v budoucnost“ a na to, jak do celosvětového úsilí o oživení a obnovu vrátit jistotu. Pan Jia zastupoval skupinu Hisense na řadě událostí, včetně diskuse na téma „Restart růstu v Číně“, a přednesl projev na galavečeru „Čínská noc“. Prostřednictvím odborných diskusí a setkání s mezinárodními lídry z oblasti obchodu, vlády a dalších se podělil o vizi a strategie společnosti Hisense pro další inovace a úspěchy na globální scéně.

„Globalizace je všeobecným trendem. Ať už jsou dnes výzvy jakékoli, budoucnosti se neobáváme,“ vysvětlil pan Jia na „Čínském fóru udržitelného růstu“. S transformací a modernizací špičkových průmyslových odvětví se stále více globálních společností přiklání k pokročilým technologiím. V důsledku toho jsou výrobky nižší třídy nahrazovány alternativami střední a vyšší třídy, což je trend, který se shoduje i s trajektorií společnosti Hisense.

Pro rok 2023 vykázala společnost Hisense dvouciferný růst tržeb i zisku, přičemž nárůst se výrazně projevil v Číně i na různých mezinárodních trzích.

Odvětví domácích spotřebičů je v globálním měřítku vysoce konkurenční. Do značné míry se opírá o integrovaný systém zahrnující výzkum a vývoj, výrobu, marketing a dodavatelské řetězce. Velké značky tudíž mají značný celosvětový dosah. Aby společnost Hisense prosperovala i na mezinárodní úrovni, lokalizuje tyto funkce prostřednictvím jednotného přístupu k výrobě, marketingu a výzkumu a vývoji. Tímto přístupem pak zároveň rozvíjí spolupráci přesahující hranice jednotlivých států.

Pan Jia uvedl: „Bez ohledu na jejich státní příslušnost je důležité, aby podniky respektovaly místní kulturu, společenské normy, chování spotřebitelů a postupy výzkumu a vývoje všude, kde působí. V duchu tohoto pravidla společnost Hisense již tradičně poskytuje pracovní místa, plní ekonomické povinnosti i své společenské závazky. V případě místních akvizic je třeba respektovat původní značku a transformovat ji tak, aby se zvýšila životaschopnost provozu.“

V současné době společnost Hisense provozuje 34 průmyslových parků, 25 výzkumných a vývojových center a 66 zahraničních společností po celém světě. Předpokládá se, že její tržby za rok 2023 přesáhnou 200 miliard jüanů, přičemž zahraniční trhy se na celkových tržbách skupiny budou podílet více než 42 %. Prostřednictvím svých regionálních center se společnost Hisense snaží důkladně porozumět potřebám místních spotřebitelů a vyvíjet špičkové, maximálně kvalitní produkty na míru jednotlivým trhům.

Její rozsáhlá globální síť přitom zajišťuje vzájemnou podporu v oblasti řízení dodavatelského řetězce, obratu zásob a dodacích cyklů. Tím se výrazně snižují logistické náklady, spotřeba zdrojů i emise.

Skutečná lokalizace však vyžaduje čas a trpělivost, nejen slogany. Čínské podniky musí při své globální integraci přistupovat k různým kulturám s tolerancí a vzájemným porozuměním. V tomto ohledu je otevřená spolupráce zásadní podmínkou obnovení důvěry v proměnlivém konkurenčním prostředí.

„V budoucnost globalizace máme neochvějnou důvěru. Jakkoli má náš svět své regionální, jazykové a kulturní rozdíly, lidská touha po lepším životě, snaha o prosperitu a touha po rovnoprávných vztazích a přátelství jsou poutem, které nás všechny spojuje,“ uzavřel pan Jia.

Trvalou výzvou při revitalizaci globální ekonomiky zůstává nalezení rovnováhy mezi růstem a inovacemi, inkluzivitou a udržitelností. Společnost Hisense je připravena konstruktivně se zapojit do mezinárodní soutěže i spolupráce v duchu zásad ESG. I nadále přitom bude usilovat o snižování své uhlíkové stopy, zvyšování podílu recyklovatelných materiálů ve svých domácích spotřebičích a prosazování pozitivních změn ve světě.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Její portfolio zahrnuje multimediální produkty (se zaměřením na chytré televizory), domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie. V současnosti působí společnost Hisense ve více než 160 zemích.

Fotohttps://mma.prnewswire.com/media/2321650/Hisense_Chairman_Jia_Shaoqian_Davos_2024.jpg

Fotohttps://mma.prnewswire.com/media/2321651/Hisense_cutting_edge_products.jpg 

Kontakt: Lu SUN, sunlu3@hisense.com

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.