Přední distributor potravin na rumunském trhu DRIM Daniel Distributie FMCG se připojuje ke skupině Żabka Group

Poznaň (Polsko) 22. prosince 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – U příležitosti letošního 25. výročí svého založení uskutečnila skupina Żabka Group akvizici většinového podílu a uzavřela partnerství s jedním z lídrů v oblasti distribuce rychloobrátkového zboží v Rumunsku – společností DRIM Daniel Distributie. Transakce podléhá obvyklému schválení regulačními orgány.

S více než 10.000 prodejnami, rozvozem zboží až do domu, digitálními nástroji a více než 3 miliony obsloužených zákazníků denně je skupina Żabka Group vedoucím představitelem moderního „convenience“ (pohodlného, snadného) nakupování v celé Evropě.

Vstup skupiny Żabka Group na rumunský trh je výsledkem systematického rozvoje konceptu a ekosystému convenience s potenciálem expanze na evropské trhy. Mezinárodní expanze je v souladu s komplexní strategií růstu, kterou skupina přijala v roce 2021. Po získání souhlasu rumunských úřadů s transakcí bude prioritou další urychlený rozvoj společnosti DRIM, který bude založen na kombinaci silné tržní pozice společnosti DRIM s odbornými znalostmi v oblasti convenience maloobchodu a finanční silou skupiny Żabka.

– Budujeme partnerství se společností, která těží z obrovské důvěry svých obchodních partnerů a zákazníků na domácím trhu, ale zároveň roste díky dodržování standardů, ke kterým se ve skupině Żabka hlásíme. Společné hodnoty, vzájemný respekt a důvěra tvoří pevný základ strategického partnerství a připravovaných ambiciózních projektů. Po čtvrtstoletí věnovanému dynamickému růstu v Polsku dnes otvíráme další etapu, která se nese ve znamení zahájení činnosti na novém evropském trhu – říká CEO skupiny Żabka Tomasz Suchański.

Dosavadní výsledky růstu a budoucí potenciál rozvoje rumunského trhu spolu s podobným profilem spotřebitelů jako v Polsku staví Rumunsko do pozice přirozeného geografického směru expanze skupiny. Tento zásadní krok navazuje na hloubkovou analýzu rumunského trhu a studie preferencí místních spotřebitelů. Díky aktivní přítomnosti na tomto trhu získá skupina Żabka znalosti a zkušenosti, které jí umožní informované rozhodování o případných dalších investicích v Rumunsku a výběr vhodných oblastí rozvoje ze širokého portfolia skupiny.

– Jedná se o strategickou investici, která přináší celé skupině jedinečnou perspektivu dalšího rozvoje a přístupu na nový trh prostřednictvím partnerství s jedním z největších místních distributorů rychloobrátkového zboží. Partnerství se společností DRIM nepochybně přispěje ke zvýšení našeho potenciálu nabízet zákazníkům a partnerům inovativní řešení, umožní další diverzifikaci naší činnosti a zajistí další růst – komentuje Tomasz Blicharski, místopředseda představenstva, generální ředitel společnosti Żabka Future/EVP.

– Já i moje rodina jsme ze spolupráce se skupinou Żabka nadšeni. Věříme, že je to krok, který naši organizaci posune na další úroveň. Základy tohoto partnerství jsou skutečně pevné, protože sdílíme velmi podobné hodnoty, shodujeme se v pohledu na příležitosti na rumunském trhu a vede nás stejné nadšení potřebné k jejich realizaci.

To, co velmi silně převážilo v našem rozhodnutí vstoupit do partnerství se společností Żabka, jsou obrovské možnosti, které se otvírají našim klíčovým aktérům: zákazníkům, zaměstnancům a dodavatelům – říká Radu Trandafir, manažer pro strategii společnosti DRIM Daniel Distributie FMCG.

DRIM Daniel Distributie je rodinná společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oboru, která se v Rumunsku těší značnému respektu a kterou v současné době řídí již druhá generace následníků zakladatelů. Během téměř 30 let své činnosti vybudovala vyspělou logistickou infrastrukturu a etablovala se jako spolehlivý partner dodavatelů i majitelů klasických obchodů. Díky tomu se stala jednou z největších distribučních sítí rychloobrátkového zboží na místním trhu, která zaměstnává více než 800 lidí a zásobuje přibližně 12.000 tradičních maloobchodních prodejen.

Maloobchodní značka Żabka vznikla v roce 1998. Od roku 2021 vystupuje jako skupina Żabka Group, kterou tvoří tři hlavní obchodní jednotky – Żabka Polska, Żabka Digital a Żabka Future – pod záštitou týmu strategického vedení, který definuje spotřebitelské, personální a finanční strategie. Żabka Polska se již 25 let soustavně zaměřuje na maloobchod a odpovídá především za provozní a obchodní aspekty skupiny, včetně řízení a rozvoje sítě moderních samoobslužných prodejen a celostátní logistické sítě skupiny. Żabka Future má za úkol vytvářet nové obchody, které přispějí k rozvoji skupiny. Żabka Digital pak zodpovídá za intenzivní budování nejmodernějšího digitálního ekosystému convenience a hledání synergií mezi vyspělými digitálními podniky v portfoliu prostřednictvím technologií. Skupina strategicky rozvíjí svou odpovědnost tím, že do své obchodní strategie začleňuje faktory environmentální, sociální a správní udržitelnosti (ESG). V rámci své strategie udržitelnosti se skupina Żabka angažuje v oblastech, jako je správná výživa, služby pro udržitelný životní styl, rozvoj podnikání, posilování podnikové kultury, správa a řízení společnosti, oběhové hospodářství a dekarbonizace. Odkaz na zprávu o odpovědnosti za rok 2022: https://zabkagroup.com/esg/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2306330/Zabka_Group_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2306331/Zabka_Group_2.jpg

Tisková kancelář Żabka Polsko: biuro.prasowe@zabka.pl, +48514877509