Přední diamantová společnost představila svou zprávu o udržitelnosti „Pure Impact“ a razí cestu k uhlíkově neutrálnímu drahokamovému a šperkařskému průmyslu

Surat (Indie) 18. ledna 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Přelomová zpráva vyzdvihuje šest desetiletí významných iniciativ a partnerství společnosti SRK, jejichž cílem bylo zlepšit udržitelnost v celém odvětví.

Shree Ramkrishna Exports (SRK), jedna z předních světových společností zabývajících se zpracováním diamantů, dnes zveřejnila svou zprávu „Pure Impact“, v níž zdůrazňuje svůj závazek stát se lídrem v oblasti ESG a společensky odpovědném řízení firem, urychlit své cíle v oblasti uhlíkové neutrality a podporovat iniciativy pro vědecky podložené cíle (SBTi) i cíle udržitelného rozvoje OSN (UN SDGs). Zpráva poukazuje na iniciativy v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, komunitního blahobytu, posílení postavení zaměstnanců, udržitelnosti a dekarbonizace ze strany společnosti SRK a její filantropické odnože v podobě nadace SRK Knowledge Foundation.

Již šest desetiletí SRK překračuje hranice v odvětví zpracování diamantů a slouží lidem i celé planetě. S dlouhodobou vizí Indie a celého světa fungovat s nulovými emisemi společnost představila podrobný plán uhlíkové neutrality, který je v souladu s cíli udržitelného rozvoje UN SDG i SBTi. Ve spolupráci s organizací Global Network for Zero se společnost SRK zavázala, že do roku 2024 dosáhne u svých dvou stěžejních zařízení na zpracování diamantů, SRK Empire a SRK House, certifikace uhlíkové neutrality, což je o celých šest let dříve, než je stanoveno v rámci OSN. Za tímto účelem společnost staví externí solární elektrárnu, elektrifikuje svůj vozový park, vysazuje více než 200 akrů stromů a podniká další iniciativy.

Mezi další úspěchy, na které zpráva upozorňuje, patří:

• každoroční příspěvek v hodnotě 4,5 % průměrného čistého zisku na sociální péči (zdravotnické iniciativy byly přínosem pro 3,5 milionu lidí),

• příspěvek 3,5 milionu dolarů na solární projekty, včetně solárních panelů pro 1000 zaměstnanců, darování 750 střešních solárních panelů veteránům a osazení celé vesnice Dudhala s 350 domy solárními panely,

• získání nejvyššího stupně certifikace LEED Platinum v budovách SRK House a SRK Empire, přičemž obě budovy se umístily v první pětce všech budov s certifikací LEED na světě, pokud jde o provozní výkonnost,

• uspořádání konference 2023 SRK Sustainability Conclave, jejímž cílem bylo umožnit vedoucím představitelům indických podniků zavádět účinné strategie pro dosažení uhlíkové neutrality,

• pomoc více než 60.000 studentům, včetně 2500 dětí, kteří využili služeb autorizovaných školicích středisek SRK, SRK Institute of Diamonds a SRK Institute of Skills,

• vytvoření programu The Footprints, který je průkopníkem uplatňování etických postupů při těžbě nerostů a udržitelného získávání zdrojů,

• financování výstavby 100 přehrad v regionu Sauráštra,

• oficiální členství v radě Responsible Jewellery Council (RJC) a její pracovní skupině na podporu souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN v sektoru těžby a zpracování diamantů.

„Průmysl těžby a zpracování přírodních diamantů má příležitost neuvěřitelně ovlivnit životní prostředí i globální cíle uhlíkové neutrality a cílem společnosti SRK je být v tomto směru průkopníkem,“ řekl Šrí Govind Dholakia, zakladatel a předseda představenstva společnosti SRK Exports. „Soustředíme se především na dekarbonizaci, protože ovlivňuje všechny aspekty našeho každodenního světa: infrastrukturu, zdraví, zemědělství, kvalitu života a mnoho dalšího. Využíváme všechny dostupné nástroje k ochraně našich zaměstnanců, planety a obyvatel Indie i dalších zemí. Práce popsaná v této zprávě je pouhým začátkem.“

Společnost SRK se těší na to, že se se svým pevným závazkem k ochraně lidí i planety přiblíží uhlíkově neutrální budoucnosti. Další informace o probíhajících iniciativách v oblasti udržitelnosti naleznete na https://srk.one/pure-sustainability.html.

O společnosti Shree Ramkrishna Exports

Společnost SRK, kterou založil Šrí Govind Dholakia, neboli Govindkaka, je jedním z předních světových konglomerátů zabývajících se výrobou a vývozem diamantů. Společnost SRK, jejíž hodnota dosahuje téměř 1,8 miliardy USD, zaměstnává více než 6000 lidí a v posledních šesti desetiletích sehrála klíčovou roli při transformaci indického hospodářství a jeho přínosu globální ekonomice. Společnost SRK, která je cíleně zaměřená na kvalitu, důvěru, transparentnost a houževnatost, vede drahokamový a šperkařský průmysl k upřednostňování udržitelných postupů, dodržování předpisů a osvětlování naléhavého a nezbytného urychlení úsilí o dosažení nulových emisí v Indii i dalších zemích. Společnost SRK je považována za nejlépe vyhovující podnik v oboru s nejvyšším počtem certifikací ISO i systémových a procesních certifikací. Navíc je více než 4,5 % zisku společnosti SRK věnováno na různé filantropické a komunitní iniciativy. Tato průkopnická diamantová společnost, jejíž kořeny tkví v celoživotní snaze jejího zakladatele podporovat spravedlivé příležitosti, vzestupnou mobilitu a zvyšování životní úrovně, neochvějně usiluje o to, aby udržitelnost a blahobyt lidí zůstaly základními kameny jejího rostoucího impéria pro dobro všech.

Kontakty: 

Jméno: Anvesha Roychowdhury,

E-mail: anvesha.ac@srkexp.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2320455/Launch_of_The_Report.jpg 

Logo: https: //mma.prnewswire.com/media/2320456/SRK__Logo.jpg

Kontakt: Anvesha Roychowdhury, +91 9428825893