PragoData pracují bezpečně a šetrně s citlivými daty v informačních systémech

Praha 17. října 2023 (PROTEXT) – V oblasti informačních a komunikačních systémů, které zpravidla obsahují citlivá a v řadě případů i utajovaná data je zajištění bezpečnosti a integrity informací klíčové. Akciová společnost PragoData si je vědoma této zodpovědnosti a informuje, že úspěšně prošla bezpečnostní prověrkou a obdržela osvědčení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) potvrzující její schopnost pracovat s utajovanými informacemi až do úrovně „důvěrné“. Toto osvědčení je důkazem schopnosti dodržovat přísné požadavky na práci s citlivými daty.

Akciová společnost PragoData obdržela také Certifikaci informačního systému pro zacházení s utajovanými informacemi od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

„Tato certifikace dává našim klientům jistotu, že postupy a systémy jsou v souladu s nejvyššími standardy bezpečnosti,“ uvedl statutární ředitel akciové společnosti PragoData Břetislav Moc.

Odborníci pracující v PragoData zodpovědní za manipulaci s velmi citlivými informacemi jsou zároveň držiteli osvědčení NBÚ umožňující přístup až do stupně Tajné. Vybraní specialisté společnosti procházejí přísnými prověrkami a jsou tak kvalifikováni i pro řízení a ochranu utajovaných informací.

Zacházení s citlivými daty a utajovanými informacemi je základním kamenem důvěry klientů společnosti. Tato osvědčení a certifikace umožňují poskytovat bezpečné a spolehlivé služby.

O společnosti PragoData

PragoData je předním poskytovatelem informačních a komunikačních systémů s důrazem na bezpečnost a spolehlivost v soukromém i státním sektoru. Řešení připravovaná na míru pomáhají využívat moderní technologie a efektivně spravovat citlivá data a informace.

Společnost sídlí v Praze a divize pro vývoj softwaru má v pobočce v České Lípě. PragoData zároveň vlastní dceřinnou společnost HAiDA spol. s r.o., která se věnuje podpoře zákazníků využívajících software GORDIC GINIS se sídlem v Novém Boru.

Společnost PragoData je držitelem osvědčení pro práci s utajovanými skutečnostmi Národního bezpečnostního úřadu a také certifikace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.