Pracovníci škol požadují více peněz na vzdělávání

Praha 25. listopadu 2023 (PROTEXT) – Prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi oslovil všechny poslance, aby podpořili pozměňovací návrhy k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2024, které dodatečně navyšují finanční prostředky pro kapitolu školství. Poslanecká sněmovna bude o všech pozměňovacích návrzích hlasovat ve třetím závěrečném čtení již 29. listopadu 2023.

„Věřím, že poslanci pro tyto pozměňovací návrhy zvednou ruku, a to bez ohledu na stranickou příslušnost,“ doufá Radek Sárközi, „finance na vzdělávání jsou totiž investicí s nejvyšší mírou návratnosti a největší efektivitou; o budoucí prosperitě České republiky v následujících dekádách se rozhoduje právě teď – výší investic do školství a vzdělávání dětí.“

Většina pozměňovacích návrhů pouze ruší vládou navržené škrty ve školském rozpočtu a dorovnává výdaje na úroveň roku 2023. Návrhy podali poslanci K. Rais, J. Berkovcová, S. Fridrich, J. Berki, M. O. Havel, M. Kupka, K. Kocmanová, D. Šimek nebo Z. Kettner.

„Pokud by byl rozpočet pro školy na příští rok schválen v aktuální podobě, jak ho zpracovala vláda Petra Fialy, dojde ke snížení kvality vzdělávání, což bude mít negativní dopady především na žáky,“ upozorňuje Radek Sárközi, „i proto spolek Pedagogická komora podpořil jednodenní výstražnou stávku ve školství, kterou vyhlásily školské odbory na pondělí 27. listopadu 2023.“

 

Přehled poslaneckých pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2024

(https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=549)

PN 3601 (K. Rais, J. Berkovcová, S. Fridrich)

Zvýšení finančních prostředků na tarifní část mezd akademických pracovníků vysokých škol (asistenti, odborní asistenti…) o 10 %, tj. navýšení podkapitoly „Věda a vysoké školy“ o 1,75 mld. Kč.

PN 3602 (K. Rais, J. Berkovcová)

Dorovnání financí na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), ze kterých školy hradí například učebnice a pomůcky pro žáky, dopravu na plavecký výcvik nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků, na jejich nominální výši z roku 2021, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 1,23 mld. Kč.

PN 3603 (K. Rais, J. Berkovcová)

Dorovnání chybějících finančních prostředků na platy 17 020 nepedagogických pracovníků ve školství, s nimiž rozpočet na rok 2024 vůbec nepočítá, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 6,82 mld. Kč.

PN 3604 (K. Rais, J. Berkovcová)

Dorovnání výdajů pro organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež (Skaut apod.), na nominální výši z roku 2023, tj. navýšení podkapitoly „Podpora činnosti v oblasti mládeže“ o částku 20,5 mil. Kč.

PN 3700 (J. Berki, M. O. Havel, M. Kupka, K. Kocmanová, D. Šimek)

Obdoba PN 3604 – navýšení výdajů pro organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež (Skaut apod.), ale pouze o 7 mil. Kč.

PN 3550 (Z. Kettner)

Zvýšení finančních prostředků na platy učitelů, ostatních pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků ve školství o 10 %, aby bylo splněno programové prohlášení vlády, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 18,15 mld. Kč.

PN 3551 (Z. Kettner)

Obdoba PN 3602 – dorovnání financí na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), ale jen na jejich nominální výši z roku 2023, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 323 tis. Kč.

PN 3552 (Z. Kettner)

Dorovnání finančních prostředků na platy ostatních pedagogických pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, vychovatelky školních družin…) a nepedagogických pracovníků (kuchařky, školníci, účetní…) ve školství, na nominální výši roku 2023, aby nedošlo k jejich snížení o 2 %, jak požaduje vláda, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 3,56 mld. Kč.

 

Více informací naleznete zde…

Spolek Pedagogická komora podporuje poslanecké pozměňovací návrhy navyšující školský rozpočet

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/spolek-pedagogicka-komora-podporuje_23.html 

Návrh rozpočtu MŠMT na rok 2024 (kapitolní sešit)

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/rozpocet-2024-kapitola-333-msmt.html 

Pedagogická komora podporuje vyhlášení stávky ve školách

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/pedagogicka-komora-podporuje-vyhlaseni.html 

Radek Sárközi odpovídá na nejčastější dotazy ke stávce ve školství

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/radek-sarkozi-odpovida-na-nejcastejsi.html 

Materiál MŠMT ke školskému rozpočtu na rok 2024

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/material-msmt-ke-skolskemu-rozpoctu-na.html 

Dojde k propuštění skoro 10 000 pracovníků škol?

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/dojde-k-propusteni-skoro-10-000.html 

Úsporná opatření ve školství (škrty v roce 2024)

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/usporna-opatreni-ve-skolstvi-skrty-v.html 

Kapitola školství v návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/navrh-zakona-o-statnim-rozpoctu-cr-na.html 

 

 

Pedagogická komora, z. s.

www.pedagogicka-komora.cz

 

Pedagogická komora – hlas rozumu ve vzdělávání

Pedagogická komora je nejpočetnější školský spolek v ČR. Sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ nebo VŠ (veřejných, soukromých i církevních). Pedagogická komora, z. s., má více než 3.000 členů a spravuje 40 facebookových skupin, v nichž si vyměňuje tipy do výuky a diskutuje více než 70.000 pedagogů ( https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/01/nove-specializovane-skupiny-pedagogicke.html )

 

Mgr. Radek Sárközi

(prezident spolku Pedagogická komora)

radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz