Pozor, změna přednosti v jízdě v Orlové na křižovatce ulic Energetiků a Okružní

Orlov 21. dubna 2024 (PROTEXT) – Křižovatkou ulic Energetiků a Okružní v Orlové nově projíždějí řidiči jinak. Z obytné zóny se stala Zóna 30 a přibyly tady nové dopravní značky. Z Okružní se stala hlavní a z ulice Energetiků vedlejší komunikace.

Martin Dyszkiewicz, dopravní inženýr DI PČR Karviná: „V minulosti tam bylo instalována Obytná zóna, která k dnešnímu dni neodpovídá platným normám, parametrům a šířkovému uspořádání, proto se to změnilo nově na Zónu 30, kde řidiči mohou jezdit trochu rychleji, max. 30 km/h. Původně v obytných zónách mohli řidiči parkovat pouze na místech k tomu určených, nově však v zóně 30 mohou parkovat kdekoliv, avšak musí respektovat zákon 6.1. tzn. při zastavení nechat tři metry při stání nechat 6 metrů. To je taková jedna z výhod zón 30. Pro jednoznačnost jsme nechali instalovat dopravní značení upravující přednost v jízdě, tzn. Dej přednost a Hlavní komunikace, protože v minulosti, když byla obytná zóna, museli řidiči vyjíždějící z obytné zóny dávat přednost všem účastníkům silničního provozu. „Protože jsou řidiči zvyklí jezdit po paměti, nechali pro jednoznačnost dopravní policisté na místě i přechodné dopravní značení Pozor změna organizace dopravy, aby si tuto změnu v přednosti v jízdě uvědomili a nedocházelo k dopravním nehodám.

Martin Dyszkiewicz, dopravní inženýr DI PČR Karviná: „Obecně ke změnám dopravního značení hlavně Dej přednost v jízdě, Hlavní komunikace dochází pouze výjimečně, je to většinou na základě častých dopravních nehod a nově se teď chystá dílčí úprava na karvinském obchvatu. Změna značky dej přednost v jízdě na „Stůj, dej přednost v jízdě“, a to bude při výjezdu z města na nový obchvat, vlevo na Těšín nebo vpravo na Ostravu, aby řidiči měli dostatek prostoru proto se rozhlédnout a vjet do té křižovatky bezpečně.”Prozatím je tato úprava v jednání Ředitelství silnic a dálnic ČR společně s Krajským úřadem MSK.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava