Posílením odolnosti ke společné transformaci chytřejšího finančnictví

Šen-čen (Čína) 8. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – V Šen-čenu začala konference Huawei HiFS Frontier Forum 2024. Na akci s podtitulem „Posílením odolnosti ke společné transformaci chytřejšího finančnictví“ (Boost Resilience, Reshaping Smarter Finance Together) se sešli zástupci finančních institucí a partneři společnosti Huawei z celého světa. V diskusích se zaměřili na to, jak prostřednictvím kontinuálních technologických inovací a ekosystémové spolupráce přetvořit koncept odolnosti, agility a inteligence tváří v tvář nejisté budoucnosti a v konečném důsledku urychlit digitální a inteligentní transformaci finančního odvětví.

1 Budováním inteligentní infrastruktury k urychlení inteligence ve finančním sektoru

Úvodní slovo na fóru pronesl senior viceprezident a prezident podnikového prodeje společnosti Huawei Leo Chen. „Realizace důkladné digitální a inteligentní transformace finančního sektoru spočívá podle společnosti Huawei na třech základních pilířích: budování robustní a odolné IT infrastruktury, budování hybridní multicloudové infrastruktury pro posílení škálovatelnosti systémů i obchodní agility a konečně vývoj konvergované datové platformy využívající cloud, streamovaná data a analytiku v reálném čase pro maximální zhodnocení dat,“ uvedl.

2 Posílením odolnosti ke společné proměně chytrého finančnictví

Viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel divize Huawei Digital Finance Jason Cao vystoupil na fóru s hlavním projevem. Poukázal na to, že v inteligentním světě se technologie a odvětví rychle vyvíjejí a finanční instituce musí pro udržení konkurenceschopnosti v digitální ekonomice transformovat pojetí odolnosti, agility a inteligence. „Společnost Huawei se zaměřila na cíle nulových výpadků, prostojů, manuální obsluhy a důvěry při zabezpečení (Zero Downtime, Zero Wait, Zero Touch a Zero Trust) a modernizovala řadu řešení pro odolnost infrastruktury, aby pomohla finančním institucím transformovat jejich odolnost. Upgradovala také čtyři klíčové služby, včetně vysoce výkonného CCE (Cloud Container Engine) a distribuované databáze GaussDB, čímž finančním institucím umožnila urychlit modernizaci aplikací a transformovat agilitu na základě hybridní cloudové architektury, a konečně upgradovala datové systémy z hlediska architektury, správy a obchodních scénářů, aby tak zlepšila systémové, uživatelské a obchodní funkce, zpřístupnila větší zhodnocení dat či generativní umělé inteligence a podpořila zákazníky při přechodu na bankovní systémy s umělou inteligencí,“ uvedl Cao.

Ředitel digitální transformace divize Huawei Digital Finance Kunte Chen přednesl návrhy pro banky v éře cloudu a AI: „Vzhledem k rychlým pokrokům v oblasti cloudových technologií a AI v kombinaci s nástupem nových konkurentů, jako jsou digitální banky a fintech společnosti, musí tradiční banky přiřadit prioritu adaptaci na toto nové prostředí. V rámci zajištění stability a spolehlivosti svých stávajících operací by se měly primárně zaměřit na investice do datové infrastruktury a následně na optimalizaci efektivity investic. Důraz na aplikaci dat se musí přesunout na řízení obchodních operací a vytváření hodnoty pro zákazníky.“

Viceprezident Huawei Cloud Computing a prezident Huawei Cloud Computing pro strategii a rozvoj sektoru Joy Huang uvedl: „HUAWEI CLOUD buduje prostřednictvím nepřetržité modernizace a 9 inovativních technologií finanční cloud světové úrovně, který nabízí zákazníkům z oblasti financí odolnou cloudovou infrastrukturu se spolehlivostí na úrovni mainframe. Správa více cloudů i funkce cloudové DR (obnovy po haváriích) a zálohování pomáhají vládním a podnikovým zákazníkům vybudovat jednotný skupinový cloud. Využívají také špičkové produkty a technologie, jako jsou databáze, big data, datové sklady a umělá inteligence, k zavádění konvergence dat a informací, která zákazníkům pomáhá v rychlém a efektivním rozhodování. Prostřednictvím profesionálních migračních služeb navíc pomáhá společnost Huawei uživatelům z finančního sektoru s migrací do cloudu a jeho využíváním, čímž urychluje modernizaci finančních aplikací.“

3 Spoluprací s globálními partnery k vytváření nových hodnot

Společnost Huawei na fóru také představila akcelerační program pro globalizaci finančních partnerů FPGGP (Financial Partner Go Global Program). Jak uvedl Jason Cao, společnost je připravena budovat globální ekosystém pro digitální finanční sektor. Ten má zahrnovat jak přední světové partnery, tak hybatele zapojené v lokálním průmyslu či inovátory v segmentovaných scénářích.

Společnost Huawei poskytuje k dnešnímu dni služby více než 3600 finančním zákazníkům ve více než 60 zemích a regionech, k nimž se řadí i 53 ze 100 největších světových bank.

Fotohttps://mma.prnewswire.com/media/2433081/image_986294_32751255.jpg 

Fotohttps://mma.prnewswire.com/media/2433112/image_986294_32751317.jpg 

KONTAKT: hwebgcomms@huawei.com

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.