PORR: Solidní výkon v prvním čtvrtletí

Praha/Vídeň 23. května 2024 (PROTEXT) – 

Zvýšení produkce o 4,1 %Objem nevyřízených zakázek na nejvyšší úrovni 8,4 mld. EURZvýšení zisku díky úspěšnému řízení nákladůVýhled na rok 2024 potvrzen

PORR byl se v prvním čtvrtletí roku 2024 mimořádně stabilní. Vedle zřetelného růstu objemu výroby společnost opět zvýšila svůj provozní zisk (EBIT) o 14,4 %. Tahouny růstu byly inženýrské stavby a výstavba infrastruktury.

„Společnost PORR zvládla první čtvrtletí roku 2024 svižně a opět se dokázala udržet v obtížném tržním prostředí,“ uvedl CEO Karl-Heinz Strauss. „Potěšující vývoj objemu výroby a nevyřízených zakázek, stejně jako nárůst zisku potvrzují, že společnost PORR má díky širokému spektru služeb a svým zkušenostem v oblasti infrastruktury ideální pozici.“

Hlavním tahounem růstu v tomto odvětví bylo inženýrské stavitelství, což se projevilo i v objemu zakázek. Zde se společnosti PORR podařilo nejen zvýšit objem zakázek, zejména v oblasti rakouského železničního stavitelství a inženýrského stavitelství. Na druhé straně stabilitu v pozemním stavitelství zajišťovalo mimo jiné polské průmyslové stavitelství. K významným novým zakázkám patřil závod na energetické využití odpadu v polských Gorlicích v hodnotě přibližně 96 milionů EUR a železniční inženýrské vybavení pro základní tunel Semmering v hodnotě zakázky téměř 90 mil. EUR. K výraznému nárůstu zakázek došlo v oblasti tunelování. Celkově se objem nevyřízených zakázek zvýšil o 2,8 % na 8439 milionů EUR.

V prvním čtvrtletí roku 2024 činila produkce společnosti PORR celkem 1323 milionů EUR, což je o 4,1 % více než v předchozím roce. Tento růst lze přičíst zejména infrastrukturním projektům v Rumunsku a Německu. Mezi ně patří výstavba dálnice Sibiu – Pitești v Rumunsku, ražba tunelů pod řekou Labe v rámci projektu SuedLink a přestavba přečerpávací elektrárny Forbach v Německu.

Navzdory přetrvávajícímu útlumu v oblasti bytové výstavby získala společnost PORR v prvním čtvrtletí několik významných zakázek v tomto sektoru. Patří mezi ně čtvrť Garstedt se 198 byty v německém Norderstedtu a 146 bytů pro neziskové bytové sdružení WIGEBA ve Village im Dritten ve Vídni.

Růst zisku a snižování nákladů

V prvním čtvrtletí – tradičně nejslabším čtvrtletí roku v důsledku sezónních faktorů – zůstaly tržby společnosti PORR v porovnání se stejným obdobím loňského roku stabilní a dosáhly 1275,6 milionu EUR (1-3/2023: 1 266,3 milionu EUR). Díky efektivnímu řízení dodavatelů se podařilo snížit náklady na materiál a další nakupované služby o 4,0 %. To vedlo k výraznému nárůstu provozního zisku EBIT o 14,4 % na 11,3 mil. EUR. Marže EBIT ve vztahu k tržbám tak činila 0,9 %. Kromě toho společnost PORR téměř zdvojnásobila zisk před zdaněním (EBT) ze 4,5 milionu EUR na 8,0 milionu EUR, přičemž marže EBT ve vztahu k výrobním výkonům vzrostla na 0,6 %.

Optimalizovaná kapitálová struktura

Struktura rozvahy společnosti PORR byla rovněž robustní: celková aktiva k 31. březnu 2024 ve výši 4146 milionů EUR zůstala oproti konci předchozího roku téměř nezměněna. Vlastní kapitál poklesl o 5,2 % na 815 milionů EUR (k 31. prosinci 2023: 860 milionů EUR), což však bylo způsobeno výhradně předčasným splacením práv na účast na zisku v nominální hodnotě 40,0 mil. EUR a splátkami úroků z hybridního kapitálu. Podíl vlastního kapitálu tak činil 19,7 %, což představuje výrazný nárůst o 0,5 p.b. ve srovnání se stejným datem loňského roku (31. března 2023: 19,2 %).

Vzhledem ke snížení nárůstu pracovního kapitálu se peněžní tok z provozní činnosti oproti předchozímu roku výrazně zvýšil o 59,8 milionu EUR a dosáhl celkové výše -20,6 milionu EUR. Celkově se volný peněžní tok dokonce zlepšil o 36,7 % na -76,3 milionu EUR. K 31. březnu 2024 činila hotovost a peněžní ekvivalenty společnosti PORR 478,3 milionu EUR, zatímco likvidní rezerva činila 883,6 milionu EUR.

Výhled do roku 2024

Hospodářský růst zůstává celkově utlumený, což se projevuje i ve stavebnictví V letošním roce budou i nadále převládat trendy, jako je dobrý vývoj v inženýrském a infrastrukturním stavitelství, rušný sektor bytové výstavby a solidní poptávka v průmyslové výstavbě. Významným impulsem pro stavebnictví jsou projekty související s ekologickou transformací a energetickou přeměnou. „Díky naší strategii Green and Lean máme v této oblasti ideální pozici,“ uvedl CEO společnosti PORR Karl-Heinz Strauss. Vidí důvod k optimismu: „Očekáváme, že v průběhu roku dojde k oživení průmyslu, mimo jiné díky očekávanému snížení úrokových sazeb a probíhajícím podpůrným opatřením z Evropského nástroje pro obnovu a odolnost.“

Na základě vysokého objemu nevyřízených objednávek ve výši 8439 mil. EUR Výkonná rada nadále předpokládá mírný nárůst produkce v roce 2024. Současně očekává zvýšení provozního výsledku.

Posouzení toho, jak se bude podnikání vyvíjet, vychází z aktuálních cílů v jednotlivých odvětvích a z příležitostí a rizik, které se na příslušných trzích objevují. Pokud by se geopolitická situace vyostřila, mohlo by to mít negativní dopad na společnost PORR a její obchodní aktivity. Jakékoli hodnocení hospodářského vývoje je proto zatíženo prognostickými riziky.

Přehled všech faktů a čísel

Klíčové údaje (v milionech EUR) 1-3/2024 % ∆ 1-3/2023Produkce(1) 1.323 4,1 % 1.271Průměrný počet zaměstnanců 20.069 3,5 % 19.383Počet nevyřízených objednávek 8.439 2,8 % 8.211Příchozí objednávky 1.311 2,6 % 1.278Obrat 1.275,6 0,7 % 1.266,3EBITDA 60,2 11,4 % 54,0EBIT 11,3 14,4 % 9,9EBT 8,0 78,8 % 4,5Zisk za období 6,0 > 100,0 % 2,6Rozvaha a klíčové finanční údaje (v milionech EUR) 31.03.2024 % ∆ 31.03.2023Bilanční úhrn 4.146 0,2 % 4.139Vlastní kapitál 815 2,5 % 795Podíl vlastního kapitálu 19,7 % 0,5 PP 19,2 %Čistý dluh 107 7,4 % 100

(1) Produkce odpovídá produkci všech společností a společných podniků (plně konsolidovaných, s vlastním kapitálem, poměrných nebo podřízených) podle výše podílu společnosti PORR AG.

Všechny klíčové údaje jsou zaokrouhleny tak, aby byly zachovány celkové hodnoty. Absolutní změny jsou vypočteny ze zaokrouhlených hodnot, relativní změny (v procentech) jsou vypočteny z přesných hodnot.

Tiskovou zprávu naleznete zde v newsroomu PORR. Průběžnou zprávu za první čtvrtletí roku 2024 si můžete stáhnout zde.

 

Zdroj: PORR

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.