Podniky ve východní Evropě očekávají pokles zisku navzdory rostoucím tržbám – vyplývá z průzkumu společnosti Atradius

Amsterdam (Nizozemsko) 21. června 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Hlavní obavou, kterou vyjádřily podniky dotazované v průzkumu napříč východní Evropou, je potenciální ohrožení ziskovosti v příštím roce. Ačkoli se očekává, že oživení spotřebitelské a podnikatelské poptávky povede k nárůstu tržeb, mnoho společností si není jisto, zda se to promítne do zlepšení zisků kvůli pokračujícímu tlaku na jejich nákladovou strukturu navzdory postupnému zmírňování inflace. Zatímco 55 % dotázaných podniků uvedlo, že očekává nárůst tržeb, pouze 39 % očekává v nadcházejících měsících zvýšení zisku.

Tuto nejistou náladu umocňuje značná obava, že společnostem vzniknou vyšší náklady na řízení úvěrového rizika v důsledku očekávaného zhoršení platební morálky odběratelů v B2B obchodování. Podniky ve východní Evropě uvádějí, že tyto náklady budou souviset s vynaložením více času a zdrojů na inkaso faktur po splatnosti a zároveň s posílením procesů řízení pohledávek. Uvedly, že takové zvýšení nákladů by dále snížilo ziskovost a mohlo by ztížit obchodování.

To jsou jedny z jasných zpráv od podniků dotazovaných na sedmi trzích ve východní Evropě, konkrétně v Polsku, Maďarsku, České republice, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a Turecku, pro vydání průzkumu Atradius Barometr platební morálky pro východní Evropu v roce 2023.

Další jasnou obavou, kterou vyjádřily podniky dotazované ve východní Evropě, jsou obavy z možných problémů s cashflow, které by mohly mít dopad na jejich finanční zdraví. 79 % společností uvedlo, že očekává, že se v nadcházejících měsících doba průměrné úhrady faktur (DSO) buď zlepší, nebo nedojde k žádné změně. Zhoršení DSO a potenciální nedostatek likvidity očekává 21 % respondentů. Již tak vysoká hodnota DSO přiměla mnoho společností ke zkrácení platebních podmínek, zlepšení dlouhodobého inkasa faktur, aby si udržely vlastní likviditu a snížily potřebu externích půjček, které by dále ovlivnily jejich nákladovou strukturu.

V zájmu ochrany ziskovosti v podmínkách zhoršující se situace v oblasti úvěrového rizika řada společností ve východní Evropě uvedla, že bude klást větší důraz na význam řízení úvěrového rizika v B2B obchodě. 49 % dotázaných společností ve východní Evropě očekává, že budou pokračovat v interním vylepšování a řízení úvěrového rizika odběratelů, ale potenciální nevýhodou tohoto přístupu je, zda budou mít dostatečné rezervy na absorbování zásahu v podobě insolvence velkého odběratele, který by mohl ohrozit přežití podniku. To může vysvětlovat, proč o 20 % více dotazovaných společností než v loňském roce uvedlo, že v nadcházejících 12 měsících zváží uzavření úvěrového pojištění, které by je ochránilo před dopady nesplacených pohledávek a zároveň uvolnilo hotovost na provoz podniku.

Markéta Stržínková, exekutivní manažerka společnosti Atradius pro region východní Evropy, uvedla: „Přestože se inflace zmírňuje a dochází k snižování cen energií, zůstává podnikatelské prostředí stále velmi zatížené. Hrozba nadměrného tlaku na náklady povede ke snižování ziskových marží a ohrožení životaschopnosti podniků. V této situaci je řízení pohledávek pohledávek pro podniky ve všech odvětvích životně důležité. Strategický přístup k práci s pohledávkami, zahrnující pojištění pohledávek, může společnostem pomoci řídit dopad úvěrového rizika B2B odběratelů na obchodování a zajistit stabilitu v současném náročném ekonomickém období.“

Průzkum Atradius Barometr platební morálky pro východní Evropu byl proveden v období od konce 1. čtvrtletí do poloviny 2. čtvrtletí 2023, a proto je třeba výsledky vnímat s ohledem na tuto skutečnost. Výsledky poskytují dobrý přehled o tom, jak podniky platí svým B2B odběratelům a jak řeší bolestivá místa způsobená špatnými platebními praktikami v současném náročném ekonomickém a obchodním prostředí. Regionální zprávy i zprávy za jednotlivé země naleznete v sekci Publikace na webových stránkách společnosti Atradius.

Logo –
https://mma.prnewswire.com/media/712156/4096088/Atradius_Logo.jpg

KONTAKT: Head Office: Silvia Ungaro, Group Marketing and Communication, +39 (06) 346 14 33 079, silvia.ungaro@atradius.com