Podnikatelé a živnostníci vyjadřují podporu manželství muže a ženy

Praha 22. listopadu 2023 (PROTEXT) – Ve středu 22.11. bylo místopředsedovi ústavně-právního výboru Marku Bendovi předáno prohlášení 114 českých podnikatelů a živnostníků, ve kterém vyjadřují jednoznačnou podporu manželství muže a ženy. Těchto 114 podepsaných prohlášení bude následně předáno premiérovi Petru Fialovi. 

Podepsaní živnostníci tímto reagují na dopis 66 korporací a firem, které vyzvaly premiéra k podpoře manželství osob stejného pohlaví. Firmy to odůvodnily ekonomickým ziskem až 37,6 miliardy korun ročně, který by plynul z uzákonění manželství osob stejného pohlaví. Čeští živnostníci ukazují na to, že nátlak nadnárodních firem na politiky je nepřípustný. Považují jejich lobbing za neférový kvůli nevěrohodnosti dat uvedených při výpočtu a zejména proto, že vedení firem vytváří zdání, že mluví jménem velké skupiny lidí, což jim ve věcech morálky a svědomí nepřísluší.

„Proto jsme se rozhodli my, podnikatelé a živnostníci, pana premiéra oslovit dopisem podporujícím manželství jako svazek muže a ženy. V současné době má dopis 114 podpisů. Nejde o běžnou petici, každý ze signatářů musel dopis vytisknout, podepsat, přidat IČ a poslat zpět,“ říká iniciátor „Dopisu 77“ Miroslav Novák, truhlář ze středních Čech. „Biologickou nemožnost, aby dvě osoby stejného pohlaví zplodily dítě, nám zdravý rozum brání označit za nerovnost. Shledáváme, že pokusy se této danosti vzepřít (adopcí, manipulací s reprodukčním materiálem, surogátním mateřstvím, administrativní či operativní změnou pohlaví apod.) jsou jednak oproti přirozenému předávání života ekonomicky naprosto nevýhodné a zejména neproveditelné morálně, tedy bez ústupku svědomí,“ uvádí dále v prohlášení.

Celé prohlášení živnostníků naleznete zde: https://dopis77.cz/wp-content/uploads/Dopis77_def.pdf

Kontakt: Miroslav Novák, e-mail: dopis.podnikatelu.77@gmail.com

 

Podrobnější informace pro novináře:

66 firem a korporací podepsalo otevřený dopis, adresovaný panu premiérovi, na podporu manželství po všechny[1]. Aktivita firem se nám zdála nefér z několika důvodů:

za firmu mluví pouze jeden člověk, vytváří však zdání, že jde o názor všech zaměstnancůzpůsob vyjádření, opírající se o finanční přínos, může být vnímán v době, kdy peníze v rozpočtu chybí, jako nátlakdopis se opírá o ekonomickou analýzu[2], která je už po zběžném prolistování podivná. Pro ilustraci připojuji svůj laický pohled na jednu její část, týkající se počtu očekávaných svateb (byla by ale užitečná odborná analýza):počítá se s celou populací ČR – minimálně dětí se ale svatby netýkají, tj. bude to alespoň o 1/4 osob méně…analýza očekává po uzákonění manželství 9.962-44.495 svateb!!! Registrovaných partnerství je uzavíráno v průměru cca 300 ročně[3]. V r. 2020 bylo podle ČSÚ[4] uzavřeno mezi heterosexuálními páry 45.415 manželství. Pokud je poměr homosexuálních a heterosexuálních párů cca 5:95, i kdyby svatby byly podobně časté, pak jsme na cca 2.390 svateb ročně, což je výrazně méně i než nejnižší odhad v analýze…příjmy: pro stát to nebude celá částka za svatbu, ale jen daň, kterou odvedou svatební agentury, restaurace…firmy poukazují na přání LGBT lidí – budí dojem, že zastupují téměř celou tuto komunitu, ale nikde nezmiňují práva a potřeby dětí

Většina médií si těchto zjevných skutečností bohužel nevšimla.

Proto jsme se rozhodli my, podnikatelé a živnostníci, pana premiéra oslovit dopisem podporujícím manželství jako svazek muže a ženy. V současné době má dopis 114 podpisů. Nejde o běžnou petici, každý ze signatářů musel dopis vytisknout, podepsat, přidat IČ, oskenovat a poslat zpět. Každý měl možnost přidat pod dopis své vlastní vyjádření, čehož někteří využili:

„Vykonávám funkci ředitelky neziskové organizace. Tento dopis však podepisuji sama za sebe, jako jednotlivec – člověk. Nepřísluší mi používat svěřenou moc k tomu, abych svůj postoj skryla za logo organizace a mluvila tak za zaměstnance, kteří mohou mít na danou problematiku odlišný názor. Manželství je osobní záležitostí a zodpovědností člověka, ne firmy a má zůstat nadále v rukou muže a ženy.“

„Jsem ročník 68 a se svou manželkou jsme spolu již 30 let. Za tu dobu se nám narodilo a vychovali jsme šest dětí. Během minulých deseti let jsme vykonávali přechodnou pěstounskou péči a našima rukama a srdcem prošlo šest dětí, které jsme předali do další trvalé péče. Sedmé dítě (chlapce) jsme si již nechali a k němu jsme si po roce přibrali ještě holčičku. Aktuálně tedy máme doma osm dětí. Po všech těchto zkušenostech jsme přesvědčeni, že péče o děti vyžaduje jedinečný přístup muže a ženy coby rodičů. Nesnižuji ochotu a láskyplný vztah, který by nabídla péče stejnopohlavních rodičů, ale nikdy nemůže v plnosti dosáhnout toho, co může pro zdravý růst a život dětí zajistit otec a matka. Připojuji se svým drobným hlasem k těm, kteří zastávají názor, že manželství má být vyhrazeno pouze a jedině svazku muže a ženy – otce a matky.“

 

Hlavní body Dopisu podnikatelů a živnostníků:

poděkování za dosavadní podporu manželství jako svazku muže a ženynaše jasné vyjádření, že lidi kolem sebe neposuzujeme podle jejich sexuální orientacebiologickou nemožnost, aby dvě osoby stejného pohlaví zplodily dítě, nám zdravý rozum brání označit za nerovnostmanželství muže a ženy je a vždy bude ze své podstaty něčím zcela jiným než jakákoli jiná forma soužití

 

[1] https://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/3/2340/dopis-premierovi.pdf 

[2] https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/zamanzelstvi/pages/2410/attachments/original/1581067475/Ekonomická_analýza_Dopad_manželství_pro_všechny_Open_For_Business_2020_FULL_REPORT.pdf 

[3] https://www.soc.cas.cz/aktualita/zname-nezname-registrovane-partnerstvi-statistiky-rp-v-cesku-po-14-letech 

[4] https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/snatky-a-rozvody