Pochybné praktiky Pardubického kraje

Pardubice 5. března 2024 (PROTEXT) – V mediálním prostoru zveřejnil Pardubický kraj zprávu, že odkládá systémové řešení parkování v areálu Pardubické nemocnice na neurčito. Důvodem je nedostatek finančních prostředků kraje na výstavbu parkovacích domů, protože značnou část dostupných prostředků investoval kraj do výstavby urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Je zarážející, že se při plánování a projektování této velké stavby na parkování jaksi pozapomnělo.

Z veřejně dostupných informací se nicméně ukázalo, že v roce 2023 Pardubický kraj zbytečně investoval značnou část finančních prostředků jako vypořádání nároků, plynoucích z mimořádnosti na trhu, jednotlivých zhotovitelů realizujících opravy komunikací v kraji, tedy tzv. víceprací.. Jako příklad lze uvést 5 zakázek na opravy komunikací v Pardubickém kraji, kdy se cena díky vícepracím zvýšila o 75,030.571 Kč. Jedná se o modernizaci silnice II/322 u Kojic, modernizaci silnice II/368 Moravská Třebová – průtah, modernizaci silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí, modernizaci silnice II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 I. a II. etapa a také modernizaci silnice II/366 Pohledy – průtah obcí – Křenov, III. etapa. Pardubický kraj odůvodnil tyto vícepráce válkou na Ukrajině a s tím spojenými zvýšenými náklady na komodity jako je asfalt, kamenivo a stavební ocel. Válka na Ukrajině však v žádném případě nemohla zvýšit cenu těchto v tuzemsku běžně dostupných komodit.

V této souvislosti je také třeba připomenout, že se vesměs jedná o stavby s dotací EU a existují zde tedy i dotační rizika plynoucí z uzavřených dohod o těchto vícepracích. Díky těmto vícepracím, s odkazem na mimořádnost tržního vývoje, kraj zbytečně vynaložil více než 75 milionů Kč, za které mohl postavit cca 85 parkovacích míst v jednom z uvažovaných parkovacích domů v Pardubické nemocnici.

Pardubický kraj chystá v roce 2024 investiční akci v objektu bývalé textilní továrny Perla v Ústí nad Orlicí, kde plánuje vybudování ateliérů a dílen pro Střední školu uměleckoprůmyslovou. Na tuto investiční akci uvažuje kraj s rozpočtem cca 220 milionů Kč, za které by bylo možné zrealizovat dalších cca 250 parkovacích míst v jednom z uvažovaných parkovacích domů v Pardubické nemocnici.

Z výše uvedených skutečností je tedy zcela zřejmé, že parkování v Pardubické nemocnici není pro Pardubický kraj prioritou a návštěvníci nemocnice i místní rezidenti se budou muset obrnit trpělivostí, a ještě nějakou chvíli snášet problémy spojené s parkováním vozidel v přeplněných uličkách v blízkosti Pardubické nemocnice. Minimálně tedy alespoň do letošních voleb do zastupitelstva kraje, jejichž výsledek by mohl přenastavit priority Pardubického kraje směrem k jeho občanům. Prioritou volební koalice SPD a Trikolory s podporou nezávislých je bezodkladné vyřešení parkování v Pardubické nemocnici.

Na místě je rovněž, abychom si položili otázku, proč se vedení Pardubického kraje nechová ke všem okresům zastoupeným v kraji stejně. Toto zjištění vyplývá ze zveřejněných dat publikovaných v datovém portálu zprovozněném začátkem letošního roku Pardubickým krajem. Data ukazují, že z pohledu investic jsou některé okresy zvýhodňovány na úkor okresů jiných.

Tím nejvíce opomíjeným okresem je ten Chrudimský, do kterého směřují, s ohledem na počet obyvatel, nejmenší investice, a to jak do školství (10,7% z celkových investic kraje do školství), tak zejména do zdravotnictví (4,4% z celkových investic kraje do zdravotnictví).

Volební koalice SPD a Trikolory s podporou nezávislých má ambici tuto zavedenou praxi Pardubického kraje změnit a významně posílit investice na Chrudimsku. Chceme opětovně zprovoznit internu v Chrudimské nemocnici, prosadit potřebnou modernizaci nemocnice a zasadit se také o spravedlivé odměňování tamního zdravotnického personálu. Absolutně nepřijatelný je pro nás rozdílný přístup k obyvatelům jednotlivých okresů zastoupeních v Pardubickém kraji.

Pojďme zavedenou praxi kraje společně změnit v podzimních volbách do zastupitelstva Pardubického kraje.

Mgr. Milan Chaloupecký

MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D