Plus4U Fair Pay a.s. podala trestní oznámení na insolvenčního správce společnosti Mammoth

Praha 9. srpna 2023 (PROTEXT) – Společnost Plus4U Fair Pay a.s. podala trestní oznámení na insolvenčního správce společnosti MAMMOTH s.r.o. Pavla Fabiana, který dle jejího názoru mohl porušit své zákonné povinnosti při správě cizího majetku. Současně ho podezírá z možného nadržování dvěma věřitelům společnosti MAMMOTH s.r.o., a to společnostem T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) a J&T Leasingové společnost, a.s. (dále jen „J&T Leasing“). To se v praxi projevuje tím, že insolvenční správce uznává jejich sporné, nedostatečně podložené pohledávky, a naopak odmítá uznat jasně podložené pohledávky jiných věřitelů.

V trestním oznámení Plus4U Fair Pay a.s. se uvádí, že zjevné nestandardnosti, které provázejí celé insolvenční řízení, vzbuzují v obecné rovině podezření, že jednáním insolvenčního správce, popřípadě jednáním dalších osob, mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, případně i trestných činů přijetí úplatku a pletich v insolvenčním řízení.

Společnosti T-Mobile a J&T Leasing dodávaly do společnosti MAMMOTH s.r.o. (nadále též Mammoth) elektroniku Apple, kterou odebíral do svých společností podnikatel Břetislav Janoušek za účelem údajných pronájmů koncovým zákazníkům. Když Janoušek přestal společnosti Mammoth za odebrané zboží platit, upadla společnost do insolvence a T-Mobile s J&T Leasing se staly jejími největšími věřiteli. Bylo však prokázáno, že část pohledávek T-Mobile a J&T není oprávněná z důvodu opakovaných dodávek téhož zboží a je velmi pravděpodobné, že tento scénář, tedy fiktivní opakované dodávky téhož zboží, se týká i dalších pohledávek.

Insolvenční správce si je této skutečnosti vědom a byl nucen z důvodu duplicitních dodávek odmítnout 30,28 % všech sporných pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení J&T Leasing, ke kterým je k dispozici dostatečná dokumentace. Zbývá však obrovské množství sporných dodávek, ke kterým kompletní dokumentace chybí, resp. ji společnosti T-Mobile a J&T Leasing zatím insolvenčnímu správci ani společnosti Mammoth neposkytly. Insolvenční správce ale tyto sporné pohledávky v případě společnosti J&T Leasing přesto uznal, aniž by se obtěžoval tím, že by si vyžádal řádné doložení. V případě pohledávek společnosti T-Mobile je vyloučil k separátnímu jednání, kde hrozí opakování stejného scénáře.

Insolvenční správce zároveň odmítl uznat pohledávku společnosti Plus4U Fair Pay a.s. ve výši 61.856.795,51 Kč. Jedná se o řádně doloženou půjčku, kterou Plus4U Fair Pay a.s. poskytla společnosti MAMMOTH s.r.o. na úhradu splátek za pronájmy T-Mobile a úhradu DPH finančnímu úřadu v době, kdy docházelo k opožďování plateb od společností Břetislava Janouška, za účelem udržení cash flow společnosti.

Insolvenční správce navíc ignoruje podezření, že společnosti T-Mobile a J&T Leasing, resp. jejich vysoce postavení manažeři, mohli být do celého podvodu zapleteni. Pohledávky těchto věřitelů vůči společnosti MAMMOTH s.r.o. tak mohou být ve skutečnosti výnosem z trestné činnosti.

V této souvislosti je zarážející, že správce, místo aby se věnoval podrobnému zkoumání přihlášených pohledávek a dokázal se vyrovnat s fakty, která mu jsou předkládána, raději osobně kontroluje existenci zboží úpadce v hodnotě desítek tisíc korun českých uskladněné v přímořském letovisku v Chorvatsku.

Podrobnosti o případu insolvence společnosti Mammoth

Pohledávky věřitelů T-Mobile a J&T Leasing vůči společnosti MAMMOTH s.r.o. vznikly v důsledku dodávek elektroniky společnosti Apple do této společnosti. Koncovým příjemcem této elektroniky byly ale společnosti podnikatele Břetislava Janouška. Ten domluvil ve společnostech T-Mobile, J&T Leasing a Mammoth byznys, který spočíval v tom, že se elektronika Applu měla pronajímat formou leasingu koncovým zákazníkům. Produkty Apple dodávaly Janouškovým společnostem SBJ Trade a J.A.E. právě T-Mobile a J&T Leasing přes Mammoth, který plnil v celém obchodním modelu úlohu prostředníka. V druhé polovině roku 2022 ale Janouškovy společnosti přestaly hradit své závazky společnosti Mammoth, ta nemohla platit svým dodavatelům T-Mobile a J&T Leasing a v dubnu 2023 vstoupila do insolvence.

V průběhu následného prověřování obchodních vztahů vyšlo najevo, že celý Janouškův projekt pronájmů elektroniky Apple byl pravděpodobně podvod. Podstatná část dodaného zboží, zejména telefony iPhone a sluchátka Airpods, byly namísto pronájmů prodávány. Část zboží se pouze fiktivně (tzv. jen na papíře) přes řetězec firem vrátila zpět do T-Mobile a J&T Leasing, těmi byla opět dodána do společnosti Mammoth a poté byla ve firmách Břetislava Janouška opět fiktivně pronajímána. V jednom případě byl ten samý telefon pronajat 8x zároveň, z toho 6x ho dodala do společnosti Mammoth společnost T-Mobile a 2x J&T Leasing.