Plastifikátory – patent na flexibilitu plastů

Plastické hmoty v čisté, nemodifikované podobě tvoří pouze malou část mezi obrovským množstvím polymerových materiálů, které člověk každodenně používá. Mnoho z nich prochází modifikacemi, aby z nich bylo možné získat materiály s neopakovatelnými vlastnostmi, které usnadňují výrobní procesy či konečné používání produktu.

Modifikace plastických hmot

Mezi nejvíce typické modifikace, kterým jsou vystavovány plastické hmoty patří: zvyšování odolnosti vůči stárnutí, barvení, nehořlavost, zvýšení pružnosti čili měkčení, maskování nepříjemného zápachu atd. Každá modifikace užitkových vlastností polymeru je spojená s použitím určené přísady.

Jednou z nejčastějších modifikací, kterým podléhají plastické hmoty, je vyvolání v hmotě určené elasticity. Tento parametr má zásadní význam pro mnoho aplikací nacházejících využití v mnoha odvětvích průmyslu, jako jsou průmyslové fólie, uměle kůže, automobilové plachty, podlahové krytiny, dopravní pásy, izolace kabelů, svařovací závěsy a mnoho dalších.

Požadovaná pružnost

Požadovanou míru pružnosti je možné získat díky použití změkčujících přísad, kterými jsou plastifikátory – více na: www.products.pcc.eu. Pokud jde o chemickou stránku, tak působení plastifikátoru spočívá ve vnikání jeho částic mezi řetězce polymeru a ve snížení molekulových interakcí. Nejčastěji změkčovaným polymerem je polyvinylchlorid čili PVC. Právě až 80 % celosvětové výroby plastifikátorů je používáno pro vytváření produktů z měkkého PVC. Přísada odpovídajícího plastifikátoru (nebo kombinace několika různých plastifikátorů) umožňuje modifikovat užitkové vlastnosti konečných výrobků z PVC, jako jsou roztažnost a ohebnost. Dokonce i výrobky z tvrdého PVC, jako je kanalizační potrubí, obsahují malé množství plastifikátorů, aby byl usnadněn proces jejich zpracování.

Plastifikátory v průmyslu

Aktuálně v průmyslu používané plastifikátory můžeme rozdělit na dvě skupiny:

plastifikátory primární s vysokou kompatibilitou s PVC, kam řadíme diizononylftalát (DINP), dioktyltereftalát (DOTP) a fosforové estery (fosforečnany).
Plastifikátory sekundární s menší kompatibilitou s PVC, které jsou používány během zpracovávání současně s plastifikátory primárními, aby byly získány doplňující vlastnosti, jako je snížení schopnosti migrace (vznik výpotků na povrchu), nárůst pružnosti při nízkých teplotách nebo větší odolnost vůči olejům. Do této skupiny řadíme mimo jiné adipáty, sebakáty, citráty, trimellitáty, chlorované parafíny a epoxidové rostlinné oleje – sójový (ESBO) nebo řepkový (ERO).

Řešení od Skupiny PCC

Komplex Chemie Fosforu PCC Rokita je výrobcem plastifikátorů zpomalovačů hoření nabízených pod obchodním názvem ROFLEX. Tyto produkty řadíme do skupiny fosforových esterů (fosforečnanů), které díky své odpovídající chemické stavbě a přítomnosti fosforu ve své struktuře spojují vzájemně dvě funkce: plastifikační (zpružňující) a zpomalující hoření hmoty. Toto umožňuje je používat při řešeních, kde je požadována zvýšená odolnost proti hoření.

PCC Rokita již mnoho let vyrábí na trhu ceněné a účinné plastifikátory ROFLEX. Současná tržní pozice této výrobní skupiny je efektem důsledné výzkumné a vývojové práce směřující k postupnému zavádění do nabídky produktů, které mají stále dokonalejší aplikační vlastnosti a jsou příznivé vůči životnímu prostředí.

ROFLEX – bezpečný plastifikátor nové generace

Současnou nabídku plastifikátorů zpomalovačů hoření ROFLEX je možné setřídit chronologicky, od nejstaršího do nejmladšího:

Roflex 50, Roflex 65, Roflex 95 – skupina plastifikátorů stavějících na isopropylfenolu, které byly zavedeny do obchodní nabídky nejdříve. Tato skupina má dobré vlastnosti zpružňování a zpomalování hoření. Omezením při používání této produktové skupiny je dosti nepříznivá klasifikace pro životní prostředí CLP/GHS a pro dopravu ADR.
Roflex T70 – plastifikátor, který staví na tert-butylofenolu, byl zaveden do obchodní nabídky jako další v pořadí, jako méně agresivní vůči životnímu prostředí a méně toxická alternativa pro Roflex 50, při současném zachování všech jeho aplikačních předností.
Roflex T70L – nejnovější plastifikátor, který rovněž staví na tert-butylofenolu a který vznikl jako výsledek důsledného směřování R&D PCC Rokita k možnosti nabízet odběratelům produkty příznivé vůči životnímu prostředí a bezpečné pro dopravu (bez klasifikace CLP/GHS a ADR), které se kvalitou a aplikačními možnostmi neliší od jiných plastifikátorů dostupných na trhu. Díky jedinečné technologii použité při výrobě Roflexu T70L jsme schopni nabízet náš produkt oborům, které jsme dříve neobsluhovali s ohledem na náročné regulace týkající se úrovně toxicity platné pro dané obory. Především zde jde o průmysl látek s povlakem, nábytkový průmysl či celý obor automotive.

R&D Komplexu Chemie Fosforu PCC Rokita plánuje zavádět do výroby další produkty, které staví na technologii fosforových esterů, které umožňují po použití odpovídajících modifikací získávat nové aplikační vlastnosti. V porovnání s předchozími lety je stále větší pozornost věnována udržování pružnosti při nízkých teplotách a nízké hustotě kouře, což jsou velmi žádané parametry, např. v oboru kabelů či na železnicích.