Pilotní projekt uhlíkové neutrality v kooperační zóně Čína-EU pro ekologické a digitální inovace Thaj-cchang oficiálně zahájen

Peking (Čína) 10. srpna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Dne 8. srpna 2023 se v čínském Pekingu konalo setkání k zahájení pilotního projektu uhlíkové neutrality v kooperační zóně Čína-EU pro ekologické a digitální inovace Thaj-cchang. Setkání společně pořádaly Úřad pro spolupráci v oblasti uhlíkové neutrality mezi Čínou a EU (China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office, CECCO), Centrum pro mezinárodní hospodářskou a technologickou spolupráci Ministerstva průmyslu a informačních technologií (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) a městská správa okresu Tchaj-cchang. Zahajovacího setkání se zúčastnili vysocí představitelé čínského Ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT), Ministerstva ekologie a životního prostředí (Ministry of Ecology and Environment, MEE), vlády provincie Ťiang-su, městské samosprávy Su-čou a Tchaj-cchangu spolu se zástupci čínských a evropských podniků a odborníci z oblasti politiky, energetiky a zdrojů, průmyslu, financí, digitalizace a certifikace, aby zde vyjádřili podporu realizaci pilotního projektu.

Základem pilotního projektu čínskoevropské spolupráce (Tchaj-cchang) je tzv. „Digitální bezuhlíkový průmyslový park“ ve městě Tchaj-cchang v provincii Ťiang-su, která se nachází v oblasti delty čínské řeky Jang-c‘-ťiang poblíž Šanghaje. Startovní oblast bude mít odhadem přibližně 150.000 obyvatel a stanoví si cíl dosažení uhlíkové neutrality do roku 2028 s možností sledování uhlíkové stopy v celé oblasti na základě digitálního systému.

Pilotní projekt Čína-EU (Tchaj-cchang) definoval cíle a postupy v následujících osmi klíčových oblastech: plánování, digitální správa, energetika, recyklace zdrojů, průmysl, stavebnictví, mobilita a logistika a také životní styl. Celá oblast bude sloužit jako městská zkušební oblast pro uhlíkovou neutralitu, a proto se zde formuje řada dílčích projektů zaměřených na zelenou energetickou infrastrukturu, oběhové hospodářství, tzv. „životní styl 1,5 stupně“, životaschopné komunity, plně digitalizovanou a transparentní správu uhlíkové stopy atd. Doposud byl vypracován plán uhlíkové neutrality a prováděcí plán, na němž se společně podílejí čínské a evropské partnerské instituce, mimo jiné Čínský institut projektování a výzkumu stavebních norem (China Institute of Building Standard Design and Research, CBS) patřící do skupiny China Construction Technology Group (CCTC), společnost Power China HuaDong Engineering Corporation (HDEC), Roland Berger (Německo) a Dassault (Francie) nebo institut TÜV Rheinland (Německo).

Zahájení pilotního projektu Čína-EU (Tchaj-cchang) představuje praktický krok ke společnému řešení změny klimatu ze strany čínských a evropských ekologických a digitálních partnerů ze soukromého sektoru s podporou veřejného sektoru a společenských organizací, který přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030 (tzv. 2030 SDGs, 2030 Sustainable Development goals).

K zapojení do uhlíkově neutrálního přírůstkového trhu vytvořeného v pilotních projektech a k přijetí opatření pro inovaci globální správy klimatu jsou zvány také další čínské a evropské podniky a instituce.

Základní informace

Na základě konsensu v rámci dialogu na vysoké úrovni mezi Čínou a EU byl zřízen „Výbor vyšších odborníků“ v oblastech udržitelného rozvoje, který bude řídit organizaci pilotních projektů spolupráce v oblasti uhlíkové neutrality (dále jen „pilotní projekty Čína-EU“), a to na základě stávajících platforem výměn, dialogů a mechnismů spolupráce mezi Čínou a EU v různých oblastech udržitelného rozvoje a „Konference o zeleném a udržitelném rozvoji“ (Green and Sustainable Development Conference).

Na platformě konference o zeleném a udržitelném rozvoji byla spuštěna iniciativa „Earth Aspiration Action (E2A)“, kterou společně realizuje více než 40 vládních agentur, společenských organizací, výzkumných institucí, finančních institucí a předních podniků z Číny, Německa, Francie, Itálie, Dánska a Švédska a dalších zemí, mimo jiné ABB (Švýcarsko), EDF (Francie), RINA (Itálie), Deutsche Börse Group (Německo) atd. V rámci této sítě mezinárodních partnerů se sdílejí a společně budují příležitosti ke spolupráci, včetně 28 vybraných pilotních projektů Čína-EU (2022), které pokrývají 13 různých zemí včetně Číny, EU, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Finska atd.

V současné době sekretariát Čínské asociace pro ekologický udržitelný rozvoj (CGSDA) vypisuje výběrové řízení na pilotní projekty a partnery pro rok 2024, které je otevřené celosvětové účasti.

Pro více informací nás prosím kontaktujte prostřednictvím: secretariat@cgsda.org

Čínská asociace pro ekologický udržitelný rozvoj (China Green Sustainable Development Association, CGSDA)

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2182317/image_5003946_25985199.jpg

KONTAKT: Ting Qu, ssun@golinmagic.com

PROTEXT