Petr Žáček o otevření nové pobočky r2p Invest SICAV v Srbsku: „Čekají nás starosti i radosti. Ale my máme výzvy rádi“

Praha 12. prosince 2023 (PROTEXT) 

1. Petře, r2p invest SICAV, a.s. má na poli FKI vybudovanou silnou pozici. Můžete nám společnost stručně představit?

R2p invest SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů, spravovaný investiční společností AVANT IS. Byl založen v roce 2018 jako logický krok ke sjednocení a přehledné struktuře našich aktiv ve světě. S fondovým kapitálem 2 mld CZK a s velmi zajímavým výnosem pro jeho akcionáře se v současné době řadí k top fondům spravovaným AVANT IS. Díky dlouholetému know-how, vybudovanému benchmarku a nadstandardním vztahům s našimi partnery, můžeme pomocí dceřiných společností fondu investovat do nákupu velmi lukrativních dluhových portfolií na 4 kontinentech světa.

2. A jaká je vaše pozice ve společnosti?

Já jsem členem představenstva společnosti Snapcore a.s., jako zřizovatele fondu. Současně jsem také členem dozorčí rady FKI r2p invest SICAV.

3. Není tajemství, že v posledních letech až do současnosti hýbou světem nejrůznější události. Měla některá z nich výraznější dopad na r2p?

Ano, dle mého názoru není žádného odvětví a světových ekonomik, kde by se současné, ne příliš optimistické dění nejen v Evropě, neprojevilo. Tato doba přináší pro investory nejistotu a pocit nutnosti vyčkávat. Obchodně to přináší jistá rizika ve smyslu nákladovosti na projekty a jejich financování. Každý další krok v rozvoji vyžaduje strategicky uvážlivějších rozhodnutí.

Je potřeba však dodat, že ekonomická recese některým odvětvím škodí a některým naopak dává velmi zajímavé příležitosti. A právě v našem oboru je to přesně ten moment.

4. O tom, že se společnosti daří, vypovídají nejen průběžné výsledky, ale taky nové aktivity. Jednou z nich je otevření pobočky v Srbsku, můžete nám o ní něco říct?

Srbsko sledujeme již delší dobu. Je to jediná země bývalé Jugoslávie, kde není zatím možné pohledávky kupovat třetí osobou, pokud nemá bankovní licenci. Toto se má ve velmi dohledné době změnit a my u toho rozhodně chceme být. Víc bych asi zatím neprozrazoval.

5. Jak takové založení probíhá, co vše je potřeba zajistit?

Celý proces nebyl tak jednoduchý, jak jsme si při vstupu na trh mysleli. Je sice do budoucna velmi potencionální, ale jako každá země má i Srbsko svá specifika. V současnosti jsme ve fázi dokončení call centra, IT supportu a potřebné legislativy.

6. A to vše máte pod křídly vy, nebo za sebou máte tým dalších lidí?

Na tomto projektu pracuje více osob, které mají zkušenosti s otevíráním našich poboček například v Jihovýchodní Asii. Samozřejmě, jako v každé zemi, kde působíme, máme i tady místního partnera, který má velké zkušenosti v oboru správy komerčních dluhů.

7. Co vás přesvědčilo k otevření pobočky právě v Srbsku?

Jak už jsem zmínil, ten hlavní důvod je očekávaná změna legislativy v oblasti možnosti nákupu Nonperforming Loan (NPL). Příprava na tento projekt byla s menší přestávkou zhruba dva roky. Srbsko je evropská země s podobnou legislativou, platí zde podobné zákony jako u nás a v neposlední řadě je od nás 2 hodiny letu.

8. Máte představu, co vám r2p Srbsko do budoucna přinese?

Starosti i radosti. O nás se všeobecně ví, a geografické umístění našich poboček tomu napovídá, že máme rádi výzvy. Náš byznys se prostě koupit nedá, musí se postavit a cestička k úspěchu vyšlapat. Operujeme v zemích, kde si to leckterý český podnikatel moc nedokáže představit, a právě tímto směrem jsme tak nějak všichni vnitřně vizionářsky nastaveni. Vrátím-li se k otázce, pak to vidím tak, že srbský trh s pohledávkami se bude v následujících letech rozvíjet, na off balance účtech komerčních bank leží desítky miliard euro. Chceme si z toho koláče také ukousnout.

9. A jaké jsou dlouhodobé plány společnosti r2p invest SICAV?

Stabilní růst našich projektů dle stanovených plánů tak, abychom přinášeli našim akcionářům stále tak zajímavý výnos jako doposud. Chceme se také soustředit na země, jejichž potenciál roste exponenciálně, jako například Indie. Dále chceme rozvíjet i náš byznys na Kypru v podobě Ta Meri Finance Pvt. Ltd, která v letošním roce obdržela licenci Centrální Evropské banky pro financování segmentu osobních vozů. Zde evidujeme nárust poptávek a objemu financování v desítkách procent. Rádi bychom také rozšířili spolupráci s novými obchodními sítěmi v distribuci našeho fondu r2p invest.

Dovolte mi na závěr poděkovat všem našim obchodním partnerům a investorům za projevenou důvěru v letošním roce, které si opravdu vážíme. Přeji také všem hodně zdraví, štěstí a dobrých investorských rozhodnutí pro nadcházející nový rok.

Petr Žáček, člen představenstva a CEO r2p invest SICAV, a.s.

r2p invest SICAV je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/ informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.