Oznámení společnosti AUSTRIACARD HOLDINGS AG, mateřské firmy společnosti INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.:

Vídeň (Rakousko) 25. října 2022 (PROTEXT/ots) – Společnost AUSTRIACARD HOLDINGS AG podává žádost o kotaci na vídeňské a aténské burze a fúzuje se společností INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.

Společnost AUSTRIACARD HOLDINGS AG („ACAG“), rakouská skupina s mezinárodní působností a jeden ze špičkových dodavatelů řešení zabezpečených digitálních technologií v Evropě, oznamuje, že podává žádost o kotaci na vídeňské a aténské burze a fúzuje v mezinárodní transakci se svou 70,79% dceřinou společností INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A. („INFORM LYKOS“), kotovanou na aténské burze (kód Bloomberg LYK:GA, kód Reuters LYKr.AT). Na základě schválení příslušných kompetentních orgánů a valných hromad obou společností převezme ACAG firmu INFORM LYKOS a bude kotována na vídeňské a aténské burze. Dokončení tohoto procesu se očekává do konce března 2023.

Společnost ACAG a její dceřiné společnosti, včetně AUSTRIACARD, INFORM LYKOS a TAG SYSTEMS, dodávají řešení zabezpečených digitálních technologií a zabezpečených koncových produktů a služeb ve dvou širokých kategoriích:

• Řešení zabezpečených digitálních technologií, např. integrované zabezpečení hardwaru (mezinárodně certifikované čipové platformy), řešení plateb s vysokou přidanou hodnotou, autentizace, sběr dat, těžba dat, automatizace procesů, umělá inteligence (AI), řešení digitalizace, platformy internetu věcí (IoT) atd.

• Zabezpečené koncové produkty a služby, např. chytré bankovní karty a související služby, zabezpečené chytré karty pro identifikaci, zdravotní stav, řízení vozidel, přepravu či fakturace/výpisy, zabezpečené volební lístky, zabezpečené etikety léčiv a alkoholických nápojů, publikace elektronických knih a mnoho dalších, zahrnující kombinace našich řešení zabezpečených digitálních technologií se špičkovými zabezpečenými koncovými produkty a službami ve fyzické nebo digitální formě.

V roce 2021 dosáhla společnost ACAG na konsolidovaném základě 178,0 milionu eur příjmů a 26,8 milionu eur EBITDA, zatímco v první polovině roku 2022 dosáhl příjem 137,1 milionu eur (meziroční nárůst 69 %) a upravená EBITDA 19,8 milionu eur (meziroční nárůst 137 %).

Očekává se, že fúze přispěje ke zlepšení profilu skupiny s větším geografickým dosahem a rozšířením produktů, rozsáhlejšími možnostmi křížového prodeje a vyššími úsporami z rozsahu. Více než 1400 osob zaměstnaných dnes ve skupině profituje z provázaného mezinárodního pracovního prostředí, které podporuje získávání poznatků, zlepšuje sdílení zkušeností, nabízí příležitosti k mezinárodnímu rozvoji a urychluje zavádění nejlepších pracovních postupů v rámci celé skupiny.

Panagiotis Spyropoulos, místopředseda správní rady společnosti ACAG a CEO skupiny, uvedl: „Po nedávném úspěšném završení začlenění nových talentovaných členů skupiny, kteří se k nám připojili z převzatých podniků, je nyní správný čas na plné využití našeho globálního působení tím, že zpřístupníme svým zákazníkům kompletní spektrum řešení vysoce zabezpečených digitálních technologií, a to jak těch, které jsme již vyvinuli, tak těch budoucích, které jsou prozatím ještě ve fázi výzkumu a vývoje. Naše kotace na vídeňské a aténské burze navíc poskytne investorské komunitě možnost získat podíl na našem úspěchu.“

Manolis Kontos, výkonný viceprezident, uvedl: „Po realizaci této fúze bude mít nová skupina silnější portfolio vynikajících řešení, zaměřené na poskytování služeb našim B2B zákazníkům, kteří vyvíjejí svou činnost v odvětvích bankovnictví, energetiky, telekomunikací a retailu, v soukromém i veřejném sektoru. S bohatými zkušenostmi z více než 125 let v oborech informačního managementu a šifrování dat pro dokonale zabezpečenou komunikaci a s přístupem soustředěným v první řadě na zákazníka je skupina dobře připravena k tomu, aby rozšířila svou působnost horizontálně i vertikálně na základě maximalizace interních talentů a vyhledávání nových.“

Jon Neeraas, výkonný viceprezident, uvedl: „Tato fúze nám umožní nabízet bezkonkurenční možnosti digitálních řešení a podpoří naši přední pozici na trhu v segmentu challenger bank a na klíčových trzích evropského bankovnictví. Naši zákazníci z odvětví bankovnictví v regionech, jako jsou Skandinávie, Rakousko, středovýchodní a jihovýchodní Evropa, kde jsme dnes lídry trhu, získají přístup k produktům a řešením doplňujícím platební karty, přičemž jsme schopni poskytnout našim zákazníkům z oblasti globálního challenger bankovnictví digitální technologické platformy orientované na zajištění budoucího využití hodnot, které tomuto rychle se rozvíjejícímu high tech segmentu pomáháme vytvářet. Samozřejmě se zvětší naše tržní podíly v zemích, jako jsou Velká Británie, Španělsko, Německo, Turecko, v zemích Středního východu nebo v Africe. Kromě toho budou dále posíleny naše operace v USA, s významným potenciálem do budoucna. Pro naši budoucnost je rozhodujícím faktorem udržitelnost a naše současná orientace zásadně poslouží také příští generaci finančních technologií i tradičních bank. Díky efektivnějšímu využívání zdrojů skupiny budeme schopni nabídnout portfolio lépe orientované na konkrétní řešení, s end-to-end produkty a službami, od pojištění karet, přes zpracování/zúčtování plateb, až po vyspělá řešení související s platbami, přinášející vysokou přidanou hodnotu. Tento model embedded financí, první svého druhu v našem oboru, zásadně změní poměry na trhu.“

Nikolaos Lykos, předseda správní rady společnosti ACAG a většinový podílník, uvedl: „Tato fúze představuje bod obratu v historii skupiny, protože se jedná o vyvrcholení 40 let trvajícího úsilí převést podnik ze světa, kde spolu lidé komunikovali a přemýšleli s použitím inkoustu a papíru, do světa, kde je komunikace ve formě balíku bitů okamžitá, globální a prchavá.

Během uplynulých 125 let vyžadoval náš hodnotový systém, abychom vyvíjeli nejlepší řešení ve své třídě, a dnes jsme pyšní na to, že pomáháme svým zákazníkům hladce se zapojit do digitální éry.“

Kontakt:

Tel: +43161065-352, www.austriacard.com

PROTEXT