Ostrava plánuje stavbu nové správní budovy. Dům městských služeb vznikne na Černé louce

Ostrava 6. března 2024 (PROTEXT) – Nová městská budova výrazně zlepší služby poskytované občanům, pod jednu střechu v budoucnu sdruží agendu cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů i několik městských organizací. Dům městských služeb se bude nacházet na Černé louce a nabídne příjemné prostředí pro občany, kteří sem přijdou vyřizovat své záležitosti, i moderní administrativní prostory pro zaměstnance. Jeho podoba vzejde z architektonické soutěže, kterou připravuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Otevřená soutěž o architektonický návrh budovy proběhne ve dvou kolech a bude vyhlášena do poloviny letošního roku.

Nová správní budova ve svých prostorách soustředí dva důležité odbory Magistrátu města Ostravy. Odbor vnitřních věcí zajišťující vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, kdy předpokládáme, že v nové budově obslouží až 70 tisíc klientů ročně. Druhým odborem je pak odbor dopravně správních činností. Vloni se na přepážky evidence řidičů a evidence vozidel dostavilo více jak 110 tisíc občanů.

Budova poskytne také sídlo Městské policii Ostrava a dalším městským organizacím. Uvažuje se i o části sloužící kultuře. „Chceme, aby nová budova úřadu byla vůči občanům, kterým má primárně sloužit, co nejpřívětivější a zajišťovala efektivní fungování služeb. Dlouhodobě jsme řešili nevyhovující prostory, ve kterých dva odbory magistrátu sídlí, a také rostoucí náklady na jejich pronájmy. Na základě finanční analýzy jsme dospěli k závěru, že je pro město z dlouhodobého hlediska výhodnější investovat do výstavby nového objektu,“ vysvětluje náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Dům městských služeb se bude nacházet na Černé louce v blízkosti Divadla loutek a rezidence Nové Lauby. Jeho umístění v centru Moravské Ostravy v blízkosti zastávek MHD, a s plánovaným podzemním parkováním pro občany a úředníky, bude výrazným zlepšením dopravní dostupnosti obou odborů. Ty se v současnosti nacházejí na dvou různých adresách mimo hlavní budovu magistrátu.

Dům bude začleněn do prstencové zástavby, která má vzniknout kolem budoucího parku na Černé louce. Jeho poloha vychází z územní studie lokality, kterou zpracoval ateliér MAPPA. „Rozhodnutí umístit Dům městských služeb na Černou louku není náhodné. Chceme jím aktivně podpořit oživení lokality a propojit záměr s plánovanou revitalizací zeleného veřejného prostranství, které má být srdcem Černé louky a přímo navazovat na nábřeží řeky Ostravice,“ dodává Hana Tichánková.

Do zadání soutěže se promítly požadavky města a jeho odborů, organizací, které zde budou sídlit i potřeby občanů. „Od vítězného architektonického návrhu si slibujeme, že přinese budovu, která působivě dotvoří zástavbu mezi historickým Masarykovým náměstím a Černou loukou, budovu s kvalitním prostředím pro práci, ale taktéž přehledným a vstřícným pro její návštěvníky – klienty. V přízemí by mohla vzniknout kavárna, a tak by mohla být budova i novým místem pro setkávání,“ uvádí ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil. Dům městských služeb by mohl vzniknout přesně 100 let od dostavby památkově chráněné budovy Nové radnice. Výstavba Domu městských služeb by měla začít v roce 2027. Náklady na realizaci stavby se odhadují na 750 milionů korun.