ORL Vincentka Forum 10.11. 2022

Praha 11. listopadu 2022 (PROTEXT) – Bylo to již po páté, co se ve spolupráci společnosti Vincentka, České společnosti ORL a FN Motol konalo v Konferenčním centru v Praze ORL Vincentka Forum. Zúčastnilo se jej 158 specialistů, lékařů ORL. V odborném programu konference vystoupili prof. Betka se svým týmem, MUDr. Zábrodský a prof. Plzák.

Vincentka vstoupila do služeb ORL už dávno a její účinky na prevenci i onemocnění dýchacích cest jsou všeobecně známé. Díky dlouhodobé spolupráci Vincentky se špičkovými odborníky a pracovišti se účinky projevují v mnoha směrech. Ukazují jak nejlépe s Vincentkou pracovat, jak rozšiřovat portfolio jejích produktů jak nacházet další způsoby jejího využití v léčebném procesu. Odborná setkání byla na dva roky přerušena pandemií koronaviru ale ani v tomto období Vincentka nezahálela a pomáhala svými produkty nezištně tam, kde to bylo zapotřebí a kde o to požádali. Během pandemie se objevil nový fenomén mezi léčebnými nástroji Vincentky. Lázně Luhačovice zavedly za účelem léčení následků covidu inhalace Vincentkou a tuto metodu převzaly další lázně a lázeňská zařízení. Inhalace Vincentkou se staly významným pomocníkem při nápravě covidem poškozených plic a průdušek.

Ředitel společnosti Vincentka Jan Šumšal ve svém projevu na konferenci zmínil některé významné momenty v její novodobé historii. Firma nedávno oslavila více než 350 let od první písemné zprávy o léčivých účincích tohoto nápoje na lidský organismus. V roce 2020 uplynulo už 200 let od chvíle, kdy se Vincentka začala čerpat do skla a v tomto ohledu je na našem trhu unikátní. Letošní ORL Vincentka Forum se konalo takříkajíc v předvečer významného výročí. V roce 2023 oslaví Vincentka 25. výročí své novodobé éry, která přinesla celou řadu změn. Po neúspěšné privatizaci v letech 1993–1996 se čerpání pramene Vincentky do lahví na určitou dobu uzavřelo. V roce 1997 proběhla privatizace a transformace do podoby „rodinné firmy“, která se stala zárukou kvality produkce. Hned v následujícím roce 1998 začala Vincentka opět proudit a znovu se rozjela výroba. Došlo k výrazné modernizaci celého technologického procesu, zkvalitnila se kontrola chemického složení i péče o stabilitu a trvanlivost léčivé vody. Dnešní provoz Vincentky připomíná spíše laboratoř než industriální zařízení. Firma navázala na klasickou linii „léčivého nápoje našich babiček“, ale zároveň vstoupila do světa zdravého životního stylu s jeho dynamikou, zvýšenou péčí o zdraví a aktivním přístupem k volnočasovým aktivitám. Ve spolupráci se špičkovými odborníky a lékařskými pracovišti probíhá zdokonalování produkce. Svými exportními aktivitami vykročila Vincentka do světa. Na konferenci byl také představen nový produkt v nabídce Vincentky. Jsou to plechovky a mají sloužit všem, kdo ji chtějí mít vždy „po ruce“. Snaha o větší obslužnost, o doručení Vincentky na místo volnočasových aktivit, výlety do přírody, fitness sport, festivaly oslovuje aktivní generaci spotřebitelů.

Na závěr konference pozval ředitel Vincentky Jan Šumšal u příležitosti 25.výročí novodobé historie firmy všechny účastníky konference do Luhačovic, přímo k prameni Vincentky. Dne 28.9.2023 se bude konat den otevřených dveří Vincentky přímo v sídle společnosti.

Kontakt: e-mal: komunikace@vincentka.cz