Organizace NABR předložila rozšířenou petici proti zařazení makaka jávského na seznamy organizace IUCN

Washington (USA) 3. února 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Národní asociace pro biomedicínský výzkum (NABR) dnes ve spolupráci s renomovanými nezávislými vědci předložila Mezinárodnímu svazu ochrany přírody (IUCN) rozšíření petice, která protestuje proti zařazení makaka jávského (Macaca fascicularis) na seznam ohrožených nebo zranitelných druhů podle kritérií IUCN.

Dne 12. října 2023 přijal Výbor pro standardy a petice IUCN původní petici organizace NABR, která zpochybňovala zařazení makaků jávských na seznam ohrožených druhů, které proběhlo v roce 2022. V původní petici organizace NABR, podané IUCN dne 11. září 2023, se uvádí, že vědecké zdůvodnění zařazení na seznam ohrožených druhů je „neobjektivní“ a „nevychází z nejlepších dostupných vědeckých informací“.

Před červencem 2022 byli makakové jávští organizací IUCN zařazeni na seznam druhů zranitelných. V roce 2022 IUCN tento druh na základě vědeckého zhodnocení, který publikoval vědecký tým Hansen a kolektiv (2022)1, přeřadila na seznam druhů ohrožených. Rozšířená petice organizace NABR nyní Mezinárodní svaz ochrany přírody vyzývá, aby zrušila jak zařazení na seznam druhů ohrožených, tak i zranitelných, dokud „nebude provedeno nové posouzení stavu M. fascicularis skutečně nezávislými vědci, kteří současně nepůsobí jako aktivní obhájci cílového druhu“.

Rozšířená petice organizace NABR navazuje na nedávnou publikaci ve významném vědeckém časopise The American Journal of Primatology, která přezkoumává vědecké informace použité při určování ochranného stupně makaka jávského2. Tato publikace došla k závěru, že „žádná z publikovaných studií citovaných za účelem na podpory zařazení tohoto druhu na seznam ohrožených druhů podle IUCN nepředkládá žádné informace, které by potvrzovaly naznačovaný úbytek jedinců, ani neprokazuje, že by druhu hrozilo vyhynutí“.

„Vědecký kontrolní tým organizace NABR těší skutečnost, že Výbor pro standardy a petice IUCN nyní tuto záležitost objektivně přezkoumá,“ uvedl dr. Ray Hilborn, světově uznávaný vědec a člen vědeckého kontrolního týmu organizace NABR.

„Vzhledem ke zkreslení informací v hodnoceních z let 2022 a 2020 očekáváme, že Výbor pro standardy a petice IUCN bude s našimi závěry souhlasit,“ dodal dr. Hilborn.

Předložení rozšířené petice organizace NABR je počátkem formálního procesu Výboru pro standardy a petice IUCN, který přezkoumá dostupné vědecké informace týkající se zařazení tohoto druhu podle protokolů organizace IUCN.

Makakové jávští jsou nejrozšířenějším druhem zvířat, nepatřících mezi hlodavce, používaným pro vývoj léčiv a pro testování jejich bezpečnosti a účinnosti. Jsou také hojně využíváni při výzkumu rakoviny, v imunologii, regenerativní medicíně a při výzkumu genetických chorob.

Makakové dlouhoocasí jsou nejrozšířenějším druhem nehlodavců používaným pro vývoj léčiv a pro testování bezpečnosti a účinnosti léčiv. Jsou také hojně využíváni ve výzkumu rakoviny, imunologii, regenerativní medicíně a výzkumu genetických onemocnění.

Makakové jávští jsou v mnoha zemích považováni za invazní druh, včetně Hongkongu3, Indonésie4,5, Mauricia6, Papuy – Nové Guineje7 a Thajska8. Asijské a africké země již po desetiletí chovají specifické druhy makaků jávských, které jsou prosté patogenů, a vyvážejí je do Spojených států a dalších zemí za účelem biomedicínského výzkumu v laboratořích.

„Petice organizace NABR a článek z roku 2023, publikovaný v časopise The American Journal of Primatology, dokazují, že makakové jávští nejsou ani ohrožení, ani zranitelní, ale jde spíše o vysoce invazivní druh, kterému se daří ve většině zemí, kde žije,“ uvedl Matthew R. Bailey, prezident Národní asociace pro biomedicínský výzkum.

„Vyzýváme Výbor pro standardy a petice IUCN, aby zrušil nesprávné zařazení tohoto druhu na seznam ohrožených nebo zranitelných druhů a provedl nové posouzení stavu tohoto druhu nezávislými vědci.“

Další informace o petici organizace NABR jsou k dispozici na adrese www.nabr.org.

O Národní asociaci pro biomedicínský výzkum

Národní asociace pro biomedicínský výzkum (NABR) byla založena v roce 1979 a je jediným neziskovým sdružením podle paragrafu 501(c)(6), které se zabývá řádnou veřejnou politikou humánního využívání zvířat v biomedicínském výzkumu, vzdělávání a testování. Mezi její členy patří více než 340 univerzit, lékařských a veterinárních škol, fakultních nemocnic, farmaceutických a biotechnologických společností, sdružení pacientů a akademických a odborných společností, které se spoléhají na humánní a odpovědný výzkum na zvířatech, aby díky němu přispívaly k celosvětovému zdraví lidí i zvířat. Další informace najdete na adrese www.nabr.org.

1 See Hansen, M. F., Ang, A., Trinh, T. T. H., Sy, E., Paramasivam, S., Ahmed, T., Dimalibot, J., Jones–Engel, L., Ruppert, N., Griffioen, C., Lwin, N.,Phiapalath, P., Gray, R., Kite, S., Doak, N., Nijman, V., Fuentes, A., & Gumert, M. D. (2022). Macaca fascicularis (doplněná verze hodnocení z roku 2022). Červený seznam ohrožených druhů IUCN 2022. https://www.iucn.org/resources/conservation-tool/iucn-red-list-threatened-species 

2 Viz Hilborn, R. a Smith, D. R. (2023). Is the long–tailed macaque at risk of extinction? (Hrozí makakům jávským vyhynutí?) American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

3 https://www.afcd.gov.hk/english/conservation/con_fau/con_fau_mon/con_fau_mon_wild/con_fau_mon_wild.html 

4 https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/NDF_MEP_Indonesia_2023%20%281%29.pdf 

5 https://www.researchgate.net/publication/346803479_Human_and_long-tailed_macaque_conflict_in_Central_Java_Indonesia 

6 https://link.springer.com/article/10.1007/s10764-022-00324-9

7 http://www.indopacific.org/wp-content/uploads/2017/02/papuamacaques-English-Version.pdf 

8 https://www.thainationalparks.com/species/crab-eating-macaque 

Logohttps://mma.prnewswire.com/media/1138543/4526597/NABR_Logo.jpg 

Kontakt: Eva Maciejewská, emaciejewski@nabr.org, (202) 967-8305