Organizace GIP na svém 5. plenárním zasedání představila pobočku ASEAN, vizi pro rok 2026 a novou pracovní skupinu

Peking 8. září 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – V Pekingu úspěšně proběhlo 5. plenární zasedání organizace Green Investment Principles (GIP) pro iniciativu Nové Hedvábné stezky. Zasedání se zúčastnilo přes 100 zástupců z více než 50 členských institucí z Asie, Evropy, Spojeného království a Afriky.

S ohledem na celosvětové trendy v oblasti udržitelného financování obnovila GIP svou střednědobou strategii a oznámila vizi pro roky 2026 až 2030, která zahajuje fázi „Transition“ (Přechod). Aktualizovaná vize rovněž zvyšuje cíle a očekávání v oblasti analýzy rizik, zveřejňování informací a ekologických investic.

Jak je uvedeno v nástinu této vize, usiluje GIP o posílení spolupráce se zúčastněnými stranami v rámci iniciativy Nové Hedvábné stezky s cílem zvýšit ekologické investice prostřednictvím regionálních kanceláří ve střední Asii, Africe a jihovýchodní Asii. Jako třetí regionální pobočka byla stanovena pobočka GIP ASEAN, které budou spolupředsedat Dr. Mari Pangestu, bývalá ředitelka Světové banky, a Rino Donosepoetro (Donny), místopředseda ASEAN a komisař pro Indonésii v bance Standard Chartered.

Mari Pangestu pobočku ASEAN oceňuje především jako platformu pro výměnu nápadů a zkušeností mezi tvůrci politik, finančními institucemi a podniky. Jednou z hlavních priorit této pobočky bude financování přechodu na spravedlivou a cenově dostupnou energetiku.

Donosepoetro doufá, že bude pobočka sloužit jako „dokonalý spojovací článek“ mezi firmami, investory a vládními organizacemi, bude šířit informace o udržitelnosti a urychlovat tok ekologicky zaměřeného kapitálu.

Na zasedání byla také oznámena nová pracovní skupina pro přechodné financování, vedená organizacemi BOC a DBS, která má usnadnit realizaci samotné vize i budování kapacit. Cílem této pracovní skupiny je pomáhat členům a klientům při přechodu na nízkouhlíkové technologie tím, že bude vytvářet a realizovat plány přechodu a inovací produktů. Členové GIP projevili v panelové diskusi velké nadšení. George Wang, senior viceprezident společnosti DBS, řekl: „Fáze přechodu je nejdůležitější složkou naší budoucí obchodní činnosti.“

Dr. Ma Jun, spolupředseda GIP a předseda Čínského výboru pro ekologické financování, upozornil na důležité globální trendy v oblasti udržitelného financování, včetně rámce G20 pro přechodné financování, standardů ISSB a rostoucí pozornosti, kterou investoři věnují přírodě a biologické rozmanitosti. „Organizace GIP tyto trendy jednoznačně zahrne do svého úsilí v oblasti budování kapacit prostřednictvím svých pracovních skupin a poboček,“ řekl Ma.

Sir William Russell, spolupředseda GIP a bývalý starosta londýnské City, zdůraznil význam přechodu rozvojových trhů do stavu uhlíkové neutrality a také skutečnost, že kapacita je pro tento přechod klíčová. „GIP je příkladem toho, jak jsou v zemích s rozvojovými trhy a ekonomikami tyto kapacity vytvářeny,“ řekl Russell.

JIN Zhongxia, vedoucí mezinárodního oddělení PBOC, ocenil klíčovou roli, kterou GIP sehrála jako globální realizační platforma. Očekává, že se GIP zapojí ve třech hlavních oblastech, včetně podpory ekologických aktivit, usnadnění přechodu a posílení kapacit.

Rahul Ahluwalia, zástupce obchodního zmocněnce britského velvyslanectví v Pekingu, upozornil na významné kroky Číny v oblasti boje s klimatickými změnami, stejně jako na obrovský potenciál prohlubování spolupráce mezi Čínou a Spojeným královstvím v oblasti udržitelného financování.

Příručka GIP, která byla nedávno vydána, poukazuje na osvědčené postupy v oblasti ekologických investic v oblasti působnosti iniciativy Nové Hedvábné stezky a uplatňování zásad GIP.

Sekretariát organizace poté vyhlásil vítěze cen GIP za rok 2023. Tato ocenění vyjadřují uznání za výjimečné uplatňování zásad GIP a inovace produktů, kterých členové organizace dosáhli.

Kontakt: sec_gip@gipbr.net

chenyh@ifs.net.cn

PROTEXT