Opravy mostu na pražské Jižní spojce potrvají až do července

Praha 22. dubna (PROTEXT) – Na Jižní spojce probíhají opravy lanového mostu. Půjde o opravu pravého, tedy pomalého jízdního pruhu v úseku od lanového mostu po připojovací pruh mimoúrovňové křižovatky Průběžná ve směru do centra. Současně s opravou vozovky bude probíhat oprava izolací a vybudování nové římsy lanového mostu.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Na lanovém mostě opravujeme římsu. Tato římsa vede po celé délce lanového mostu a ubíráme zde ten přilehlý pravý jízdní pruh, který také budeme opravovat.“

Komunikaci je třeba napřed odfrézovat.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Je sundaný zádržný systém a bude se odbourávat samotná římsa lanového mostu, která bude nahrazena novou. Dojde také k přeizolaci a dále potom upravíme i tu samotnou římsu a nainstalujeme nový zádržný systém.“

Řidiče ale čekají pouze minimální dopravní omezení.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Omezení, které tam platí pro řidiče, tak je pouze odebrání toho pravého jízdního pruhu. Řidiči mohou ale i nadále jezdit zbylých dvou jízdních pruzích. Je to pouze ten směr do centra, druhý směr je bez omezení. Protože se jedná o Jižní spojku, tak řidiči musí počítat s tím, že při řazení do pruhů může docházet k drobnému zdržení, ale zatím to komplikace nedělá.“

Na místě probíhá více prací najednou. Mění se tam nejenom povrch vozovky a izolace, ale na římsách také pracují mostaři Technické správy komunikací hlavního města Prahy. Opravy budou mít pouze jednu hlavní etapu, při které se ale koordinuje více prací. Hotovo by mělo být 7. července. Řidiče ale čeká pouze malá míra dopravní komplikace a i během ranní a odpolední špičky, by zdržení nemělo být větší než 10 minut.

Zdroj: POLAR televize Ostrava