Oprava Sokolské ulice v Liberci opět uzavřela centrum stotisícového města, očekávejte objízdnou trasu

Liberec 27. března 2024 (PROTEXT) – Sokolská ulice v centru Liberce se loni na několik měsíců uzavřela. Síťaři tady v rámci celkové rekonstrukce krajské silnice opravovali vodovod, kanalizaci a plynovodní potrubí. Vše se podařilo do zimy dokončit a tak se silnice pro dopravu otevřela, pouze ale dočasně. Se začátkem stavební sezóny, která nastala právě teď, se silnice opět uzavírá.

Jiří Janďourek(SLK), náměstek primátora Liberce: „Je navrženo DIO, což je dopravně inženýrské opatření ve smyslu objízdných tras. Platí stejné objízdné trasy, jako při loňské uzavírce, a to jak pro osobní dopravu, tak i pro MHD.“

Objízdné trasy vedou centrem města. Je proto nutné v ranních a odpoledních špičkách počítat s kolonami, ale také se změnou dopravního režimu. Některé ulice jsou totiž průjezdné opačným směrem.

Jiří Janďourek(SLK), náměstek primátora Liberce: „Tato rekonstrukce je jedna z velkých staveb, které v Liberci dlouho nebyly. Je to investice v hodnotě kolem 70 milionů korun. Spoluinvestorem je Liberecký kraj.“Filip Trdla, mluvčí Libereckého kraje: „Přičemž Libecký kraj zaplatí 25 milionů korun. Zbývající část zaplatí statutární město Liberec. Rekonstrukci provede firma Integra stavby. Kromě samotné opravy povrchu se silnice dočká nových chodníků, veřejného osvětlení, pruhy pro cyklisty i pro pěší.“Jiří Janďourek(SLK), náměstek primátora Liberce: „Za městem Liberec jdou skutečně povrchy chodníku, výsadby, úpravy veřejného prostranství, osvětlení. Dále se spolupodílíme na dešťové kanalizaci a retenci dešťových vod.“

Kvůli rekonstrukci bude Sokolská ulice plně jiná. Nejenže bude více zelená a organizovaná, ale vznikne tu také malý terminál veřejné dopravy.