Onkologické akce v Polsku upevňují spolupráci s organizací NCCN

Varšava (Polsko) 21. května 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Organizace National Comprehensive Cancer Network se zúčastní setkání pořádaných Národním výzkumným ústavem onkologie Marie Sklodowské-Curie, Polskou onkologickou společností a organizací Alliance for Innovation, aby pomohla podpořit další úsilí na přizpůsobení osvědčených postupů pro léčbu rakoviny v Polsku.

Organizace National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), celosvětová nezisková organizace zodpovědná za tvorbu světově uznávaných pokynů pro léčbu rakoviny, se ve dnech 21. – 22. května 2024 ve Varšavě zúčastní dvou akcí zaměřených na rozvoj péče o onkologicky nemocné pacienty a na shrnutí úspěchů, kterých Polsko a USA společně dosáhly v oblasti zlepšování úrovně zdravotní péče. Setkání pořádají Národní výzkumný ústav onkologie Marie Sklodowské-Curie, Polská onkologická společnost a organizace Alliance for Innovation. Na setkání vystoupí výkonná ředitelka NCCN, doktorka Crystal S. Denlingerová, a Katy Winckworthová-Prejsnarová, MPH, vedoucí manažerka globálního programu NCCN.

„Je nám ctí, že se můžeme podílet na vzniku ambiciózní polské národní strategie v oblasti onkologické péče,“ konstatovala dr. Denlingerová. „Od zahájení naší spolupráce se nám již podařilo společnými silami upravit pokyny NCCN pro léčbu celkem šesti typů rakoviny tak, aby vyhovovaly potřebám a možnostem onkologických pacientů v Polsku. Bylo nám ctí spolupracovat s tak vysokým množstvím oddaných a zkušených zástupců tohoto oboru z Polska i ze Spojených států na společném úsilí o všeobecné zlepšení výsledků léčby rakoviny.“

Šestice již vytvořených přizpůsobených pokynů vychází z odborného konsenzu NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) pro léčbu rakoviny založenou na důkazech. Jsou k dispozici zdarma na stránkách NCCN.org/global nebo prostřednictvím aplikace Virtual Library of NCCN Guidelines® .

Organizace NCCN se bude podílet na několika různých aktivitách, včetně plánování aktualizace tří evropských edic pokynů NCCN–Polsko pro léčbu:

• Rakoviny děložního čípku

• Rakoviny tlustého střeva

• Rakoviny vaječníků / Rakoviny vejcovodů / primární rakoviny pobřišnice

Organizace také zahájí práci na nových evropských edicích pokynů NCCN–Polsko, zaměřených na:

• Onkologii dospívajících a mládeže (AYA)

• Karcinom konečníku

• Rakovinu konečníku

• Děložní novotvary

• Rakovinu vulvy

K dispozici jsou také již publikované evropské edice pokynů NCCN–Polsko pro léčbu:

• Rakoviny prsu

• Nádorových onemocnění centrálního nervového systému

• Nádorových onemocnění krku a hlavy

„Studie velice často poukazují na vysoký význam standardizované péče, díky které se může každému onkologickému pacientovi dostat léčby založené na nejlepších dostupných důkazech,“ poznamenal doktor Piotr Rutkowski, předseda ministerského týmu pro Národní onkologickou strategii v Polsku. „Spolupráce s organizací NCCN je nesmírně cenná při našem úsilí o dosažení dalších pokroků při léčbě, výzkumu a prevenci rakoviny v naší zemi. Těšíme se, že v budoucnu budeme mít možnost na naše úspěchy navázat dalšími společnými aktivitami v oblasti zdravotní péče.“

Organizace NCCN v současné době nabízí více než 20 celosvětově adaptovaných verzí svých pokynů a více než 270 překladů klinických zdrojů ve více než 50 jazycích. Další informace o práci NCCN na zlepšení péče o pacienty s rakovinou na celém světě najdete na stránkách NCCN.org/global .

O organizaci National Comprehensive Cancer Network

Organizace National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je nezisková aliance předních onkologických center , zaměřená na péči o pacienty, výzkum a vzdělávání. Posláním NCCN je zlepšování a usnadňování přístupu ke kvalitní, efektivní, spravedlivé a dostupné onkologické péči pro zkvalitnění života všech pacientů. Pokyny NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) poskytují transparentní, na důkazech založená konsenzuální doporučení odborníků pro léčbu rakoviny, prevenci a podpůrné služby. Představují uznávaný standard pro klinické vedení a zásady při léčbě rakoviny a také nejpodrobnější a nejčastěji aktualizované pokyny pro klinickou praxi, které jsou v jakékoliv oblasti medicíny k dispozici. Pokyny pro pacienty NCCN Guidelines for Patients® poskytují odborné informace o léčbě rakoviny, aby tak pacienty za podpory nadace NCCN Foundation ® lépe informovaly a zlepšily jejich možnosti během léčby. Organizace NCCN podporuje také další vzdělávání, globální iniciativy a zásady a spolupráci na výzkumu a publikování v oboru onkologie. Další informace naleznete na stránkách NCCN.org .

Kontakt pro média:

Rachel Darwinová

267-622-6624

darwin@nccn.org

 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2414294/Denlinger_Polish_Embassy.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

 

PROTEXT