Odborná konference o humanitární logistice zdůraznila klíčovou roli spolupráce pro efektivní pomoc v krizových situacích

Praha 20. prosince 2023 (PROTEXT) – Historicky první ročník odborné konference Humanitární logistika se uskutečnil ve středu 13. prosince 2023 v Divadle U Hasičů. Organizátorem byla nezisková vzdělávací platforma HOPE-LOG ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a Universitou Tomáše Bati ve Zlíně – Fakultou logistiky a krizového řízení. Akci podpořili další partneři jako Hasičská vzájemná pojišťovna, Papírny Moudrý a JARO Sea & Air services s.r.o.

Myšlenka vzniku platformy HOPE-LOG vznikla v roce 2022 v souvislosti s narůstajícím počtem mimořádných událostí ve světě i v ČR. Humanitární sektor musel čelit výzvám jako byla pandemie COVID-19, tornádo na Hodonínsku, lesní požár v Národním parku České Švýcarsko a migrační vlna spojená s válkou na Ukrajině. Hlavním cílem konference bylo navázání spolupráce a sdílení informací mezi humanitárním, komerčním, a akademickým sektorem. Zároveň toto setkání se stalo i vstupní branou k dalším aktivitám zaměřeným na popularizaci, vzdělávání a rozvoj humanitární logistiky v ČR.

Za ministerstvo zahraničních věcí vystoupil František Jirásek, který uvedl: „Ministerstvo může poskytnout příspěvek organizaci, pokud na území daného státu nemá ČR ambasádu a není tam aktivní žádná organizace. Zároveň MZV může poskytnout finanční podporu na projekty českých NNO poskytujících pomoc v zahraničí“. Plk. Iva Brejzová z Generálního ředitelství HZS uvedla: “Žádost o pomoc musí vždy přijít ze strany kompetentního orgánu, přichází obvykle od Evropské komise nebo na bilaterální úrovni v rámci zastupitelského orgánu. Hasičský záchranný sbor jako státní orgán musí na tuto žádost počkat.“

Zástupce velitele Teritoriálních sil Armády ČR plk. gšt. Jaroslav Hrabec představil novou složku ozbrojených sil v rámci AČR, která vychází z konceptu úkolu, které má AČR v rámci pomoci při krizových situacích včetně těch nevojenského charakteru. „Vojáci Teritoriálních sil se nově snaží získat kompetence v rámci ochrany obyvatelstva, a oproti minulosti chtějí více spolupracovat s HZS a dalšími subjekty., např. formou vzdělávání a cvičení“. Plk. Miroslav Lukeš z GŘ HZS uvedl, že: „K vzájemné spolupráci s neziskovým sektorem přispěla zejména pandemie covidu a situace na Ukrajině, která ukázala, že se obě strany potřebují navzájem. Musíme plnohodnotně využít prostředky, které máme k dispozici, zároveň je potřeba profesionální koordinace na místě zásahu.“

Za neziskové také organizace vystoupili Zuzana SteppanováJakub Šeda z Člověka v tísni, Josef Koláček za organizaci ADRA, za Český červený kříž promluvil Richard SmejkalSilvestr Tkáč přednesl příspěvek za Lékaře bez hranic.

Všichni přítomní se shodli, že s ohledem na neustálé zvyšování počtu přírodních katastrof, ale i počtu katastrof způsobených lidskou aktivitou, je důležité spolupráci nadále rozvíjet zejména v oblasti vzdělávání a školení personálu i samotných dobrovolníků.

Kontakty:

Mgr. Irena Špačková

tisková mluvčí SH ČMS

email: spackova@dh.cz

Mgr. Martin Štěpánek, MBA

vedoucí úseku IZS SH ČMS

email: stepanek@dh.cz

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.