Ocenění za nejlepší projekt Hartmann School Awards 2023 putovalo do Vsetína. Studentky navrhly, jak by se mělo změnit poskytování domácí péče

Brno 23. října 2023 (PROTEXT) – Třetí ročník soutěže HARTMANN School Awards, která je určená pro studenty středních zdravotnických škol, zná své vítěze. Nejlepším projektem letošního ročníku byla podle odborné poroty vize poskytování domácí péče za deset let, kterou představil tým z Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín. Ocenění za druhé a třetí místo pak putovalo do Jindřichova Hradce a do Brna.

Soutěž určenou pro studentky a studenty třetích ročníků středních zdravotnických škol v Česku pořádala již potřetí společnost HARTMANN – RICO spolu s EEZY Events & Education. Cílem projektu je motivovat studenty, aby se více angažovali v procesu zdravotnické péče v odborném i domácím prostředí. Do letošního ročníku se přihlásily týmy ze 48 středních zdravotnických škol.

„Naším dlouhodobým cílem je kontinuálně zvyšovat prestiž nelékařských zdravotnických oborů. Mladé lidi chceme v rámci jejich přípravy na budoucí povolání motivovat k tomu, aby se nejen zajímali o stav tuzemské zdravotní péče, ale také se aktivně angažovali při řešení praktických témat a nebáli se přicházet s vlastními nápady,“ uvedl Jan Civín, Governmental Affairs Manager v HARTMANN – RICO a jeden z porotců letošního ročníku.

Tříčlenné týmy měly v letošním roce na výběr ze tří tematických bloků, které následně rozpracovaly do projektu v rozsahu 2 500 až 3 500 slov. Konkrétně se ve svých pracích mohly soustředit na témata:

● Nové trendy ve zdravotnictví – Jaké budou hlavní trendy ve zdravotnictví v roce 2030?

● Nové trendy v domácí péči – Jak by se mělo změnit poskytování domácí péče za 10 let?

● Proč se stát zdravotní sestrou?

Z přihlášených projektů vybrala odborná porota tři finalisty, kteří svoji práci prezentovali v půlce října na slavnostním vyhlášení v prostorách pražského Kina Lucerna.

Tým ze Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská se zaměřil na trendy ve zdravotnictví v roce 2030 a budoucnost zdravotnického vzdělávání. Trojice zástupců střední zdravotnické školy Jindřichův Hradec v prezentaci přiblížila nové trendy v domácí péči v Jihočeském kraji a na Vysočině, a tým z Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín pak představil nové trendy v domácí péči za deset let.

Šestičlenná porota následně z těchto finalistů na základě jejich prezentací určila konečné pořadí. Na první příčku posadila trojici zástupců z Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín, a to konkrétně Magdalénu Hýžovou, Veroniku Novákovou a Hedviku Petrovickou. „Ocenili jsme jejich vizionářský a inovativní přístup k tématu, které je vzhledem ke stárnutí celé populace extrémně důležité a jehož význam bude v dalších letech jen růst. V rámci hodnocení projektu hrál roli také přístup k samotné prezentaci, jejíž provedení bylo velice kvalitní,“ komentoval Jan Civín.

Na druhém místě se v letošním roce umístil tým reprezentující Střední zdravotnickou školu Jindřichův Hradec ve složení Jana Pikalová, Monika Daňhelová a Lucie Vacková. Třetí příčku pak porota přisoudila Evě Nekudové, Štěpánu Jelínkovi a Vojtěchu Kadlečíkovi ze Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská.

„Kvalita všech finálových projektů byla na velmi vysoké úrovni a to samé lze říct i o velké části všech přihlášených projektů. Dělá nám velkou radost, že budoucnost tuzemského zdravotnictví není mladým lidem vůbec lhostejná a že mají chuť trávit svůj volný čas přemýšlením o tom, jak ji udělat lepší,“ zakončil Governmental Affairs Manager HARTMANN – RICO.

Kdo usedl v porotě HARTMANN School Awards 2023

MUDr. Marek Dvořák, PhD., MBA, vedoucí lékař na zdravotnické záchranné službě, lékař oddělení urgentního příjmu dospělých ve Fakultní nemocnici v Motole

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, hlavní sestra IKEM, prezidentka České asociace sester

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC., primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce

Mgr. Jan Civín, LL.M., Governmental Affairs Manager HARTMANN – RICO

Karel Novotný, MBA, ředitel společnosti EEZY Events & Education, ředitel Aliance pro telemedicínu, digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

O společnosti HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu.

Více naleznete na webu hartmann.info.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.