Obyvatelé Malých Svatoňovic protestují proti lince na zpracování gumárenského odpadu. Založili spolek STOP Saar Gummi

 

Malé Svatoňovice (Trutnovsko) 13. března 2024 (PROTEXT) – Zatímco část zastupitelů východočeských Malých Svatoňovic souhlasí se záměrem společnosti Saar Gummi Czech vybudovat v rodišti Karla Čapka linku na recyklaci vysloužilých pneumatik. Červenokostelecká firma chtěla linku začít stavět již v polovině letošního roku. Mezi místními to však vyvolalo odpor, který vyjádřili i peticí a v těchto dnech také založením zapsaného spolku STOP Saar Gummi.

Předseda spolku Pavel Kejzlar: “K založení spolku nás vedl nejen postoj některých zastupitelů, kteří stavbu Saar Gummi podporují, což vyvolalo rozhořčení a obavy místních obyvatel. Protestující jsou rozladěni hlavně z nedostatků informací a obavami z možných negativních dopadů plánované linky na recyklaci plastových zbytků a pneumatik.,“

“Současné vedení obce jde z velké části proti svým vlastním občanům. Není postupováno v zájmů občanů regionu, obcí a v neposlední řadě ani z hlediska ochrany životního prostředí a zachování udržitelného rozvoje,“ míní předseda spolku STOP Saar Gummi Pavel Kezlar.

Zástupci spolku také upozorňují na fakt, že se o záměru společnosti patřící čínským vlastníkům dozvěděli místní až teprve v době, kdy Saar Gummi už jen čekal na vydání stavebního povolení. I z tohoto důvodu založili facebookovou skupinu Nechceme Saar Gummi v Malých Svatoňovicích, kde lidé dávají najevo svoji nevoli při veřejném projednávání záměru.

Vedení obce nicméně uvěřilo, že nový provoz výrobní haly Saar Gummi by negativně neovlivnil život v obci. Toto vysvětlení však místním nestačí a halu v obci mít nechtějí. A to i kvůli možné kolizi se zákonem. „Existují obavy, že projekt není v souladu se zákony a regulacemi týkajícími se ochrany životního prostředí a stavebních řízení. Nedostatečné dodržování předpisů může mít negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel,“ oponuje předseda spolku Pavel Kejzlar. Podle něj může mít plánovaná devulkanizační linka negativní dopady na životní prostředí včetně emisí, hluku a zvýšeného provozu nákladních vozidel v oblasti. Tyto faktory mohou způsobit znečištění ovzduší, ohrožení biodiverzity a snížení kvality života obyvatel regionu. Pavel Kejzlar také upozornil na to, že investor také zahájil stavbu bez stavebního povolení a stavební řízení bylo proto pozastaveno.

Odpůrcům stavby také vadí liknavost a malá informovanost. A to jak ze strany Saar Gumi, tak i samotného vedení obce. „Občané byli nedostatečně informováni o plánech a důsledcích projektu Saar Gummi. Nikdo se tak nemůže divit, že tato nedostatečná transparentnost vedla k velké nedůvěře z naší strany a založení spolku,“ doplnil jeho předseda Pavel Kejzlar. Jedná se totiž o provoz linky, která prakticky v Evropě nikde není a občané si nemohou být jisti, jak moc bude zasahovat do jejich běžného života. Zajímavé je výstižné vyjádření bývalé starostky paní Evy Hylmarové. Ta na veřejném projednávání záměru řekla, že jsme jako občané postaveni před hotovou věc, která nezazněla ani na minulém zastupitelstvu, a lidé to cítí jako podraz ze strany obce a firmy, doplňuje Pavel Kejzlar a dodává, že šokující je také zjištění, že í místní zastupitelé nejsou ochotni komunikovat s odpůrci výstavby a odmítají diskutovat o jejich obavách. Tato neochota spolupracovat pak podle něj prohlubuje příkopy mezi občany a zástupci místní samosprávy a podkopává důvěru veřejnosti v demokratické procesy.

Založený spolek STOP Saar Gummi a místní obyvatelé tak žádají odpovědné orgány, aby pečlivě zvážili důsledky projektu Saar Gummi a zajistili, že budou brány v úvahu zájmy občanů a ochrana životního prostředí. Komunikace mezi investory a veřejností musí být otevřená a transparentní, aby se předešlo dalším konfliktům a obavám veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že v areálu budoucí výstavby se nacházejí zbytky plynosilikátových cihel, pneumatiky a barely s chemickými látkami, podali zástupci spolku podnět k místnímu šetření na Českou inspekci životního prostředí.

Předseda spolku STOP Saar Gummi Pavel Kejzlar

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.