Objevte pestrobarevný Kuej-jang s „tisícem parků a stezek“

Kuej-jang (Čína) 25. září 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Portál Huanqiu.com uvádí:

Je osm hodin ráno a ve městě Kuej-jang (Guiyang) cvičí 62 letý Zhang Huaiyi společně se svou ženou ve venkovním fitness areálu parku Kuan-šan-chu (Guanshanhu). Cvičební vybavení jim přitom poskytuje podrobné pokyny a naskenováním QR kódu si mohou stáhnout údaje o svém výkonu. V 18 hodin se na komunitním multifunkčním sportovním hřišti Future Ark schází pan Chen se svými přáteli, aby si zahráli basketbal. Zařadili se tak mezi zástupy mladých lidí, které sem ke sportovním aktivitám láká profesionální vybavení. V 19 hodin pak můžeme na fitness stezce vedoucí parkem Kuan-šan-chu vidět doslova nepřetržitý proud běžců a chodců. „Patnáctiminutový fitness okruh“ ve městě Kuej-jang nadchl pro sport celou řadu místních obyvatel.

S využitím ekologických zdrojů dvoukruhového zeleného pásu v Kuej-jangu město navrhlo a vybudovalo okružní fitness stezku „Cool Guiyang – Thousand Parks, Thousand Paths“ v oblasti Kuej-an.

Celková délka kuej-jangské fitness stezky je 726,9 km a zahrnuje 6 okresů, 3 kraje, 1 město a nový okres Kuej-an. V okruhu jednoho kilometru od stezky se nachází přibližně 2000 sportovních zařízení, včetně boxerských tělocvičen, basketbalových hřišť, hal na stolní tenis, tenisových kurtů, badmintonových hal, gymnastických hal a různých dalších sportovišť. Mezi nimi najdeme například veřejně přístupné olympijské sportovní centrum v Kuej-jangu (Guiyang Olympic Sports Center), Národní fitness centrum v Kuej-jangu (Guiyang National Fitness Center), Ekologický sportovní park v Kuan-šan-chu (Guanshanhu Ecological Sports Park), Horský sportovní park v Kuej-šanu (Guishan Mountain Sports Park), Ekologický sportovní park Teng-kao Jün-šan (Denggao Yunshan) a Ekologický sportovní park u jezera Jün-man (Yunman Lake Ecological Sports Park). Ke sportovním zařízením se občané pohodlně dostanou prostřednictvím fitness stezky a své sportovní potřeby mohou uspokojit do 15 minut cesty.

Prostřednictvím koncepce „Tisíc parků, tisíc stezek“ pokračuje Kuej-jang, místo proslavené jako „hory ve městě a město v horách“ v dalším rozvoji své zeleně, propojování města s okolní přírodou a poskytování nových venkovních rekreačních cílů pro své obyvatele.

Mezi jeho četnými parky a stezkami najdeme řadu míst, která se proslavila na sociálních sítích. K nejpopulárnějším patří Moon Lake Park. Zdejší kemp, cyklostezky a plochy pro lehké venkovní aktivity nabízejí návštěvníkům skutečně bohaté a pestré zážitky.

Kromě Moon Lake Parku je dalším lákadlem partnerství s cestovatelskou platformou Mafengwo, která si v Kuej-jangu vybudovala tuzemskou centrálu. Výsledkem spolupráce je pestrá nabídka hodnotných aktivit od kempování a cyklistiky přes trendy outdoorová dobrodružství až po objevování měst. Společnost Mafengwo v posledních letech v provincii Kuej-čou finančně podpořila a řídila řadu nových marketingových projektů v oblasti cestovního ruchu, společností provozujících kempy a domácí pobyty, mikrorekreačních destinací, zájezdů malých skupin a dalších projektů pro moderní turistiku.

Sun Yunlei, předseda Institutu cestovních destinací společnosti Mafengwo Tourism, řekl: „V Kuej-čou jsme navrhli strategii masové individuální turistiky. Základ spotřeby v cestovním ruchu zahrnuje turistiku, cestování i volnočasové aktivity. Pokud jsou tyto volnočasové aktivity vysoce profesionální, cílová skupina je ochotná za ně zaplatit patřičnou cenu. Je tedy potřeba dobře znát její potřeby a přijít s novou nabídkou, vytvořit model „turistiky+“, spočívající například v propojení módních sportů s uměním a místní kulturou.“

V Kuej-jangu již vznikl integrovaný řetězec sportovního a turistického průmyslu, který pokrývá celou řadu aspektů od plánování a výstavby až po provoz. Vybudování tohoto průmyslového řetězce nejenže podpořilo koordinovaný rozvoj sportovního a turistického průmyslu ve městě, ale také vlilo novou energii do jeho ekonomiky, kultury a cestovního ruchu.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2218560/The_beautiful_scenery_Moon_Lake_Moon_Lake_Park_SW_China_s.jpg

KONTAKT: Xiaochun Ma, maxiaochun@huanqiu.com

PROTEXT