Obalová soutěž Obal roku přijímá přihlášky

Praha 15. června 2023 (PROTEXT) – Soutěž Obal roku je každoroční událostí, která slaví a ocení kreativitu a inovace v oblasti obalů. Každý rok se tato soutěž stává platformou pro představení vynikajících a esteticky působivých obalů, které nejen že chrání produkty, ale také přitahují zrak a podporují prodejnost.

V roce 2023 se soutěž Obal roku opět setkává s ohromným zájmem designérů, firem a spotřebitelů, kteří se těší na odhalení nejlepšího designu obalu tohoto roku. Registrace do 30. ročníku obalové soutěže Obal roku je otevřena. Zájemci se mohou hlásit jak do známých, tak do nových kategorií. Soutěž je otevřena pro výrobce obalových materiálů, obalů, technologií, ale i pro samotné zadavatele těchto obalových řešení a pro agentury, které tato řešení vymýšlejí. Termín uzávěrky soutěže je 1.8.2023. Web soutěže je www.obalroku.cz

„Přichází stále nová a hlavně komplikovanější nařízení z Evropské komise a to je pro každého obaláře výzvou. Někdo by řekl, že už se toho moc nového v obalech vymyslet nedá, ale účastníci soutěže nám to pokaždé vyvrátí. Soutěž Obal roku dává příležitost k získání ocenění a jeho následné využití pro komunikaci nového produktu široké veřejnosti. Vždyť správný obal zvyšuje hodnotu produktu. Posílejte přihlášky, těšíme se na vás a na vaše obaly,“ říká Iva Werbynská, ředitelka obalového institutu Syba, který soutěž realizuje.

Představení jednotlivých přihlášených obalů proběhne nově před porotou ve třech dnech v posledním srpnovém týdnu – 29. – 31. srpna. Zájemci se mohou, stejně jako v předešlých ročnících, přihlašovat do kategorií Potraviny, Nápoje, Kosmetika, Farmaceutické produkty, Čisticí a prací prostředky, Elektronika a spotřebiče, Automotive, Přepravní a průmyslové obaly, Dárkové obaly, POP & POS displeje, Etikety, E-commerce, Procesy a technologie, Pet food, Design & grafika a Ostatní. Registrace do soutěže i letos probíhá online prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.obalroku.cz.

V rámci hodnocení přihlášených exponátů bude letos brán velký zřetel na šest hlavních kritérií – míra inovace, funkčnost, technické zpracování, design, logistika a udržitelnost. Každé z těchto kritérií hraje významnou roli při hodnocení přihlášených obalů do soutěže Obal roku. Účastníci by měli při navrhování svých obalů zohlednit všechny aspekty, aby dosáhli co nejkomplexnějšího hodnocení. Cílem je, aby obaly, které získají status „Obal roku“ byly unikátní v česko-slovenském regionu a obstály i na mezinárodním poli a měly šanci získat světové hodnocení „WorldStar Packaging Awards.“

„Další ročník Obalu roku se blíží. I když rok vypadá jako velmi krátká doba, každoročně se nestačím nejenom já, ale i členové poroty divit, jakými zajímavými řešeními nás naši výrobci překvapí. A to se přitom říká, že v obalech se toho už moc nového vymyslet nedá. Pravda to ale není, zjednodušeně řečeno nové společensko-ekologicko-ekonomické výzvy potřebuji odpovídající nová řešení. A nové výsledky pak validuje jejich uživatel. Čeští výrobci nabízejí nejenom tradičně vysokou evropskou úroveň, ale dokáží rychle a inovativně i reagovat na požadavky či proměny trhu. Pevně věřím, že ani letos nebudeme v komisi zklamáni a přiznávám se, že se upřímně a vlastně i nedočkavě těším,“ dodává Jana Žižková, předsedkyně poroty, která společně s ostatními porotci opět vybere ty nejlepší.

Galavečer proběhne 19. října 2023 po skončení odborné části kongresu Obalko a bude jím provázet oblíbená moderátorka Marcela Augustová, která je moderátorkou hlavní zpravodajské relace Události, na České televizi.

O soutěži Obal roku

Obal roku je jediná certifikovaná obalová soutěž určená pro české i zahraniční firmy, které se podílí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. Celá soutěž vyvrcholí slavnostním předání ocenění na Galavečeru Obalu roku. Úspěch v soutěži Obal roku dává možnost nominace a je bránou do světové soutěže WorldStar Award. Zde se utkají ty nejlepší obaly na světě mezi sebou.

Generálním partnerem a zároveň partnerem třídění je společnost EKO-KOM, stříbrnými partnery jsou společnosti EMBAX-PRINT, FACHPACK, THIMM PACK’N‘DISPLAY, SMURFIT KAPPA. Bronzovým partnerem je společnost DS SMITH CZECH REPUBLIC. Partnerem je Český svaz pivovarů a sladoven, veletrh BRAU-BEVIALE a společnost IPSOS. Záštitu nad akcí převzal Svaz obchodu a cestovního ruchu, Hospodářská komora České republiky, Zväz obchodu SR, Vel’vyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, Potravinářská komora České republiky, České Sdružení pro značkové výrobky, Slovenské združenie pre značkové výrobky a další.