O sídle agentury proti praní špinavých peněz rozhodne veřejné slyšení

Devět uchazečů o hostitelství budoucí agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu představí 30. ledna v sídle Evropského parlamentu v Bruselu své kandidatury na veřejném slyšení.

Na společném veřejném slyšení pořádaném Evropským parlamentem a Radou EU představí devět kandidátů na budoucí sídlo Úřadu pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA) své nabídky a odpoví na otázky poslanců Evropského parlamentu a zástupců Rady EU. Bude to vůbec poprvé, kdy jsou součástí procesu výběru sídla nové agentury EU veřejná slyšení. Děje se tak v návaznosti na rozsudek Soudního dvora EU, který dal europarlamentu při určování hostitelských měst budoucích agentur stejné slovo jako Radě EU.

Zasedání začíná v 08:30. Po obecném úvodu vystoupí kandidáti v následujícím pořadí:

Itálie, Řím 09:00 – 10:00;

Rakousko, Vídeň 10:00 – 11:00;

Litva, Vilnius 11:00 – 12:00;

Lotyšsko, Riga 13:30 – 14:30;

Německo, Frankfurt 14:30 – 15:30;

Irsko, Dublin 15:30 – 16:30 hod;

Španělsko, Madrid 17:00 – 18:00;

Francie, Paříž 18:00 – 19:00;

Belgie, Brusel 19:00 – 20:00.

Konečný výsledek vzejde ze společného hlasování Evropského parlamentu a Rady EU. Mezi oběma institucemi panuje předběžná dohoda o dalších částech balíčku opatření proti praní peněz a financování terorismu. Než ale bude moci tento balíček vstoupit v platnost, musí evropští zákonodárci formálně přijmout příslušné zákony, což se zavázali učinit před volbami do EU v červnu 2024.