Nucené přerušení rekonstrukce takzvané Schieszlovy vily může mít pro stavbu a její okolí fatální důsledky

Praha 22. prosince 2023 (PROTEXT) – Stavební firma pověřená rekonstrukcí objektu Tichá 6 musela za asistence příslušníků Policie ČR přerušit veškeré zabezpečovací práce na takzvané Schieszlově vile na Smíchově. Zastavení rekonstrukce nařídil odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, který pozastavil platnost řádného stavebního povolení k rekonstrukci a přestavbě objektů Tichá 5 a Tichá 6.

„Rozhodnutím se cítíme poškozeni na svých právech, ale jako vždycky jej budeme respektovat. Za současného počasí a povětrnostních podmínek je však nutné stavbu zabezpečit, aby neohrožovala své okolí. To nám ale bylo za asistence Policie ČR znemožněno. Obávám se, že zanechání objektu v tomto stavu v tomto počasí může vést k jeho úplné destrukci. To jsem za žádných okolností nechtěl dopustit. V tuto chvíli, ale nemáme jinou možnost,“ říká spolumajitel architektonického studia ADR Petr Kolář.

Právě studio ADR rekonstrukci a přestavbu objektů v památkové zóně pražského Smíchova připravilo a letos v létě obdrželo platné stavební povolení. Ačkoli bývalý majitelé objektu a nejbližší sousedé byli podle architekta Koláře o celém záměru dopředu informováni a do stavebního řízení nezasáhli, se začátkem rekonstrukčních prací začali proti záměru protestovat. Jejich stížnosti sice odmítl i nález Ústavního soudu, ale nakonec se ujala formální stížnost, na jejímž základě zahájil odbor stavebního řádu MHMP přezkumné řízení a platnost stavebního povolení pozastavil.

„Je to realita a já se mohu jen sám sebe ptát, jak je možné získat platné stavební povolení a pak o něj za pár měsíců zase přijít. Ale musím se s tím smířit. S čím se ale smiřuji opravdu těžce, je hysterie kolem ukončení stavebních prací. Znovu opakuji, chtěli jsme stavbu jen zabezpečit, což nám nebylo ze strany Policie ČR umožněno. Přesto pevně doufám, že se v okolí stavby nikomu nic nestane. Odpovědnost za to už ale nést nemohu,“ dodává architekt Kolář.

Společnost Tichá 5 s.r.o., která jako investor rekonstrukci realizuje proto Magistrátu hlavního města Prahy oficiálně oznámila nucené přerušení veškerých prací a opuštění pozemku stavební firmou: „Dodrželi jsme požadavek ze strany Vašeho úřadu a vyzýváme Vás k podniknutí potřebných opatření, která zamezí případné škody na majetku, životech a zdraví sousedů. My činit žádnou preventivní či zabezpečovací statickou činnost nemůžeme a s ohledem na vydané rozhodnutí ani nesmíme. Případná vzniklá škoda nemůže tedy být přičítána k naší tíži, striktně se řídíme pokynem vydaným Vaším úřadem a apelujeme na Vás k zajištění bezpečnosti pro nejbližší okolí poté, co nám toto bylo znemožněno,“ uvádí v oznámení jednatel společnosti Tichá 5 s.r.o. Ing. Martin Kulík.

„Odpovědnost za případné škody na majetku či zdraví lidí musí převzít odpovědní lidé na Magistrátu. Nebo to může vzít na sebe přímo náměstek pana primátora Jiří Pospíšil, který podle všeho o technologii stavby a jejím zabezpečení nic neví, ale v médiích byl snad nejhlasitějším zastáncem okamžitého opuštění stavby,“ uzavírá architekt Petr Kolář.