Nucená dražba Mafic USA LLC

Rockingham (Severní Karolína) 27. července 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Dne 22. srpna 2023 provede společnost Iron Horse Auction Co., Inc. z Rockinghamu v Severní Karolíně uzavřenou dražbu ve dvou částech, jejímž předmětem budou prakticky všechna aktiva společnosti Mafic USA LLC.

Aktiva zahrnují nejmodernější výrobní závod na zpracování čediče o rozloze cca 45.780 čtverečních stop (4253 m2) na ploše cca 5,09 (2,06 ha) a přilehlý pozemek o rozloze cca 7,59 (3,07 ha). Areál se nachází na adrese 119 Metrolina Dr., Shelby, NC 28150. Osobní majetek zahrnutý do prodeje se skládá z veškerých strojů a zařízení souvisejících s výrobou čedičových vláken, platinových a rhodiových děrovaných plátů (bushings)/volných kovů, zásob čedičové horniny a zásob čedičových vláken.

Generálním správcem společnosti Mafic USA LLC jmenoval obchodní soud v Severní Karolíně dne 11. května 2023 Richarda S. Wrighta ze společnosti Moon Wright & Houston, PLLC. Správce konkurzní podstaty pověřil řádným procesem likvidace společnost Iron Horse.

Will Lilly, jednatel společnosti Iron Horse, uvedl: „Je nám velkou ctí zastupovat správce konkurzní podstaty v této velmi důležité transakci. Věříme, že individuálně přizpůsobený proces řádné likvidace je vzácnou příležitostí ke koupi čedičového závodu, který může být uveden do provozu mnohem rychleji než začínající projekt. Jedná se o skutečně nejmodernější závod na výrobu čedičových vláken, který si již vysloužil zájem mezinárodních subjektů působících v tomto odvětví.“

Další informace o procesu prodeje naleznete na adrese ironhorseauction.com/auction/mafic-68144/details nebo na tel. čísle: 800-997-2248.

V případě zájmu o rozhovor kontaktujte:

Will Lilly +1-704-985-9300

nebo will@ironhorseauction.com

Iron Horse Auction Company, Inc.

174 Airport Road

Rockingham, NC 28379

910-997-2248

www.ironhorseauction.com