Nové členské státy BIE

K Mezinárodnímu úřadu pro výstavnictví (Bureau International des Expositions, BIE) se připojily dvě země, čímž se celkový počet členských států organizace zvýšil na 181.

V souladu s článkem 35 Pařížské úmluvy o mezinárodních výstavách z roku 1928 předložily vlády Severní Makedonie  a Trinidad a Tobago listiny o přistoupení francouzskému ministerstvu zahraničních věcí. Francie jako depozitář úmluvy oznámila sekretariátu BIE, že k úmluvě přistoupily obě země k 26. květnu 2023. Zprávu o rozšíření členské základny sdělil lBIE minulý týden.

Igor Záruba