Nina Nováková (KDU-ČSL): Kulatý stůl pod názvem Den zachování a obnovy biodiverzity podpořil enviromentální výchovu

Praha 22. dubna 2024 (PROTEXT) – V Poslanecké sněmovně se konal kulatý stůl s názvem Den zachování a obnovy biodiverzity. Akce se konala za účasti poslanců a zástupců Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Své názory z praxe přidali také zástupci českých základních škol nebo České zemědělské univerzity.

„Považuji za důležité, abychom podporovali enviromentální výchovu. Odborníci, kteří dnes dorazili například z katedry zoologie a rybářství Fakulty přírodních a potravinových zdrojů České zemědělské univerzity, se ujali aktuálně důležitého úkolu: podpořit učitele, aby zprostředkovali žákům problematiku invazních druhů na základě nejnovějších vědeckých poznatku. Pod záštitou Ministerstva životního prostředí vznikla jedinečná metodika, kterou je nutné dostat do terénu. Jsem ráda, že tento proces vzal za své Vzdělávací institut Středočeského kraje. Prolínání života zvířat a lidí je pro člověka velmi pozitivní. V poslední době se ukazuji široké možnosti zapojení zvířat do lidské činnosti – samozřejmě s ohledem na welfare zvířat. Všichni známe asistenční psy, slyšeli jsme o zoorehabilitaci a zooterapii, různé druhy zvířat se mohou uplatnit také v sociálních službách. To je ta dobra strana mince. Na rubové straně je ohrožení biodiverzity, kterému je třeba přiměřeně a promyšlené celit. Odborníky na tuto problematiky u nás máme,“ vysvětlila poslankyně a místopředsedkyně petičního výboru Nina Nováková (KDU-ČSL).

„Díky iniciativě poslankyně Niny Novákové jsme navázali užší spolupráci s ČZU. Diskutovali jsme nad enviromentálními tématy a přemýšleli jsme o tom, jak efektivně vzdělávat pedagogické pracovníky. Spolupráci vnímám jako přínosnou a velmi se na ni těším,“ prohlásil Martin Borský, ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.

„Děkuji za tu příležitost přetavit naše odborné poznatky do praxe skrze enviromentální výchovu. Jsou to právě děti na středních školách, kteří budou v budoucnu činit rozhodnutí ve věci péče o krajinu a živočichy, a my doufáme, že to budou rozhodnutí zodpovědná. Nejprve předáme zásadní informace učitelům a ti následně budou působit na žáky. Jsem moc rád, že můžeme podepsat smlouvu o spolupráci,“ řekl docent Jiří Patoka.

 

Zdroj: poslankyně Mgr. Nina Nováková