Nevládní organizace předložily vládě své priority pro druhou polovinu jejího mandátu

Praha 23. února 2023 (PROTEXT) – V březnu má vláda představit plán hlavních reformních priorit. Nevládní organizace v síti NeoN chtějí přitáhnout její pozornost i k dlouhodobým a komplexním opatřením, která jsou nutná k posílení odolnosti naší demokracie a soudržnosti společnosti. S využitím své expertizy a praktické zkušenosti připravily pro vládu přehled doporučení.

Mezi hlavní témata patří modernizace školství, boj s chudobou a efektivnější pomoc nejzranitelnějším skupinám, nově také lepší nastavení migrační politiky. „To je jen příklad priorit, které je třeba řešit. Pro úspěšné naplnění změn a smysluplných reforem nabízíme pomoc neziskového sektoru, který disponuje odbornou expertizou, množstvím dat a hlavně praxí z terénu. Mimo to je pro správné zavedení systémových změn klíčové propojit jednotlivé orgány státní správy a prohloubit spolupráci mezi ministerstvy a partnery z neziskového sektoru a byznysu. Právě svou zkušenost s mezioborovou koordinací síť neziskových organizací NeoN nabízí pro spolupráci se státem,“ uvádí Jana Miléřová, koordinátorka sítě NeoN.

Doporučení v jednotlivých oblastech společně připravily nevládní organizace jako Transparency International, Člověk v tísni, Nadace OSF a dále sítě jako Migrační konsorcium, Sdružení pro integraci a migraci nebo Zelený kruh, kde každá sdružuje desítky iniciativ. Jmenované subjekty zastřešuje síť NeoN, kterou koordinuje organizace Glopolis.

Kritériem pro smysluplná opatření má být jejich přijatelnost i pro zranitelné skupiny, dlouhodobá udržitelnost a opora v analytických datech. „Reformovat české školství, digitalizovat státní správu, snížit úřední byrokracii nebo nastavit lepší migrační politiku jsou atraktivně znějící cíle. Stěžejní je však odborný vhled a konkrétní, promyšlené kroky, jak jich docílit, aby měly dlouhodobý efekt a skutečný přínos pro naši ekonomiku a hlavně společnost jako takovou. Dlouhodobě proto neziskové organizace usilují o to, aby mohly spoluutvářet nastavené podmínky a nemusely nakonec jen hasit nejžhavější problémy znevýhodněných skupin,“ doplňuje David Ondráčka, seniorní analytik NeoN.

Strategická doporučení předaná vládě nabízí komplexnější náhled na otázky typu jak chránit domácnosti ohrožené energetickou chudobou, jak pracovat s vyloučenými lokalitami, usnadnit oddlužení a odklonit dlužníky ze šedé zóny ekonomiky zpět na trh, jak snižovat nerovnosti ve vzdělávání, jak modernizovat českou energetiku, chránit biodiverzitu a upravit hospodaření státních lesů, jak dotáhnout protikorupční předpisy, nebo jak zvýšit účast občanské společnosti a neziskových organizací na veřejném rozhodování. Ve velké míře se věnuje také potřebné rychlé, ale především dlouhodobě efektivní reakce na ruskou invazi na Ukrajině, integraci uprchlíků ku prospěchu celé společnosti a apeluje na efektivní koordinaci příprav na poválečnou obnovu, včetně využití zkušeností a znalostí neziskových organizací.

Současná vláda má před sebou řadu zcela zřejmých i více skrytých výzev, jejichž zvládnutí může ale českou společnost posunout směrem k větší soudržnosti a životaschopnosti, a vládě přinést větší míru důvěry.

Přehled témat a konkrétních doporučení organizací, které je předkládají, naleznete ZDE.