Největší operační program na roky 2014-2020 právě skončil: přes 12 tisíc projektů získalo celkem 151,3 miliardy Kč

Praha 25. dubna 2024 (PROTEXT) – Centrum pro regionální rozvoj schválilo posledních 631 žádostí o platbu v celkové výši 18 miliard Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (IROP). Tím jeho administraci ukončilo. Program protáhla o několik let reakce Evropské unie na pandemii Covid-19. IROP zároveň pokračuje i na roky 2021-2027, kdy rozdělí kolem 120 miliard Kč.

Mezi prvním a posledním administrovaným projektem IROP 2014-2020 uplynulo 3038 dní. Za tu dobu se způsob práce Centra výrazně změnil. Zatímco na počátku bylo nutné posílat Ministerstvu pro místní rozvoj papírové dopisy s podpisy a razítky, později se přešlo na elektronickou formu komunikace.

„IROP byl v letech 2014-2020 největším evropským operačním programem v České republice, který ještě navýšilo dalších 28 miliard korun směřujících do zdravotnictví a sociální oblasti. Evropská unie tak reagovala na pandemii Covid-19. V současnosti je IROP druhým největším programem,“ říká ředitelka Sekce IROP Centra pro regionální rozvoj, Helena Miškovičová.

 

7 Nej IROP 2014-2020

Největšími příjemci dotací byly kraje a obce, které na své projekty získaly 101 mld. Kč.Nejvíc peněz, téměř 50 mld. Kč, směřovalo do nemocnic a zařízení sociální péče.Největší úspory získali žadatelé, kteří si díky 7,7 mld. Kč z IROP zateplili nemovitost.Sanitky i hasiči přijedou rychleji díky dotacím z IROP v celkové výši 4,5 mld. Kč.Nejvíc nových míst zajistily peníze IROP ve školkách – pro děti je jich o 10 tisíc víc.Největších oprav se dočkalo naše kulturní dědictví – rekonstruovalo se 462 památek.Největším jednotlivým projektem bylo vybudování obchvatu Plzně s dotací 1,5 mld. Kč.

 

Ačkoliv IROP 2024-2020 skončil a pro většinu příjemců skončila i realizace jejich projektů, mají povinnost udržet projekty v souladu s projektovou dokumentací a plně funkční alespoň po dobu pěti let. Právě na kontroly udržitelnosti se úředníci Centra nyní víc zaměří. Celkem se jedná o 12 500 projektů, které bude Centrum kontrolovat minimálně do roku 2029. „Není to nic formálního. Čeká nás deset tisíc kontrol udržitelnosti ročně,“ upozorňuje Helena Miškovičová.

Vedle toho se bude Centrum věnovat taky minimálně 78 projektům zařazeným do režimu tzv. nedokončených nebo nefungujících. Jde o příjemce, kteří pod vlivem nejrůznějších okolností nestihli své projekty dokončit a požádali o prodloužení jejich realizace. Všechny proto Centrum řeší individuálně.

Nedokončené projekty mají možnost rozdělit aktivity na víc částí, aby splnily projektový cíl. Etapy hotové do konce roku 2023 proplatí IROP I. Nedokončené části lze realizovat v rámci IROP II v případě, že příjemce zdržení prokazatelně nezavinil a program stejnou oblast stále podporuje. Druhou možností je proplacení způsobilých výdajů vynaložených do konce roku 2023 a následné dofinancování z vlastních zdrojů příjemce.

„Výhodou obou variant je, že příjemce dotaci získá, i když třeba ne v plné výši. V dosud platných podmínkách, tedy mimo tento režim, by musel celou dotaci vrátit. Opatření by mělo zmírnit následky krizí posledních let, které mohly projekty neočekávaně zkomplikovat,“ dodává Kateřina Dohnalová, ředitelka Odboru řízení Centra pro regionální rozvoj.

Ukázky realizovaných projektů jsou dostupné na webové stránce Regionynasbavi.cz. Všechny podpořené projekty jsou pak na webových stránkách Integrovaného regionálního operačního programu: irop.gov.cz.

 

O Centru pro regionální rozvoj České republiky:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (www.crr.cz) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Už od roku 1996 je její hlavní činností administrace a kontrola čerpání evropských fondů. Nyní má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programů evropské územní spolupráce. Centrum je také hostitelskou organizací celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2016 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i klientů a zároveň udržet vysokou úroveň kvality práce.