Náročná rekonstrukce silnice v Brništi na Českolipsku skončila

Liberec 6. října 2023 (PROTEXT) – Na Českolipsku se otevřel dlouho očekávaný úsek silnice mezi Velkým Grunovem a Velkým Valtinovem. Šlo o první etapu rekonstrukce silnice z Brniště do Jablonného v Podještědí. Stavba to byla podle investora i zhotovitele velmi náročná.

Jan Sviták(SLK), statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Stavba to byla náročná zejména z toho důvodu, že zahrnovala rekonstrukce svou mostů, 11 propustků a 3 opěrných zdí. Na jednom z mostů byla využita takzvaná LEGO metoda, což je unikátní technologie prefabrikátů, ze kterých byl most sestaven. Byla to první taková stavba v ČR.“

Bohumil Rohn, Metrostav Infrastructure: „My s tu stavbou nejsme úplně spokojeni. Finančně to bylo opravdu jen tak tak, a měli jsme také technické problémy. Byly způsobeny přípravou stavby, kdy jsme třeba zjistili, že tu máme neodpojené elektrické vedení. Takže úplně ta spokojenost není, ale ona žádná stavba není dokonalá.“

Jan Sviták(SLK), statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Celý úsek je 3,2 km dlouhý u obou etap a v celém úseku došlo ke kompletní opravě komunikace.“

Stavba byla složitá i tím, že se pracovalo v intravilánu obce. Brniště, které stavba výrazně zasáhla, si tak oddychlo.

Michal Vinš(Nezávislá a moderní obec), starosta Brniště: „Občané konečně mohou jezdit po novém asfaltu a jak já říkám, moc si toho vážím a konečně máme první cestu do obce opravenou.“

Bohumil Rohn, Metrostav Infrastructure: „Pan starosta nám pomohl maximálně, a to především znalostí místních a pomáhal nám řešit různé problémy.“

Jan Sviták(SLK), statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Celková cena stavby byla 57,8 milionu korun včetně DPH.“