Naděje na život pro Marpánka

Praha 16. října 2023 (PROTEXT) – Marpa je úžasný dvouletý chlapeček, který potřebuje pomoc nás všech. Říká se mu Marpánek. I když při narození prodělal bakteriální zánět mozkových blan a musel mu být ve 3. měsíci zavedený VP Shunt, který odvádí mozkomíšní mok do dutiny břišní, vyrůstal následný rok jeho života v radostného a pohodového chlapečka.

Marpánek se zajímal o vše kolem něj a byl po všech stránkách veselý, usměvavý a šťastný chlapeček, který se každý den radoval ze života.

Co se Marpánkovi stalo

Vše se však změnilo v loňském před Vánocemi, krátce po jeho prvních narozeninách. Marpánek začal být najednou apatický a zvracel bez zastavení. Maminka ho okamžitě vezla do okresní nemocnice.

Tam však podle vyjádření maminky nic zásadního nedělali. S pláčem vyprávěla, jak jim opakovaně říkala, že má Marpánek zavedený VP Shunt a že mohlo dojít ke komplikacím. Lékaři se však domnívali, že jde pouze o virózu. Maminka dále vypráví, že začali reagovat až v momentě, kdy Marpánek dostal křeče do celého tělíčka, vykřikoval bolestí a upadl mamince v náručí do kómatu. Maminka na tento okamžik už nikdy nezapomene. Chlapečka okamžitě začali resuscitovat a následně ho převezli do FN v Brně. Vyšetření prokázalo, že měl rozpojený VP Shunt, následovala okamžitá operace. Marpánek se však do plného vědomí už bohužel neprobral.

Lékaři mamince sdělili zdrcující prognózu. Coma vigile neboli vigilní kóma. Člověk se nachází v hlubokém bezvědomí, kdy tělo funguje, ale mozek ne. Nutné bylo také zavedení tracheostomie (k zajištění a hygieně dýchacích cest) a PEGu (vyživovací sondy do žaludku, když není možné přijímat dostatek jídla ústy). Při této diagnóze se často stává, že s tím nejde vůbec nic dělat. Proto lékaři mamince Marpánka už nedávali vůbec žádnou šanci na zlepšení.

Jak je na tom Marpánek nyní

Marpánek svůj boj o život nevzdal. Během čtyř měsíců podstoupil mnoho dalších zákroků v několika nemocnicích, až se ho nakonec podařilo stabilizovat a zavést nový VP Shunt. Proto mohl být 11. dubna 2023 propuštěný s maminkou do domácí péče.

I když je Marpánek stále ještě v kómatu, nevzdává se. Společně s terapeutkou cvičí Vojtovu metodu, která mu velmi pomáhá. Marpánek také všechno vnímá a na mnoho podnětů od jeho maminky a sestřičky reaguje a tím dává svým blízkým obrovskou naději, že se navrátí zpět do života.

Jakou léčbu Marpánek pro návrat zpět do života potřebuje

Marpánkovi byla doporučena léčba v hyperbarické komoře, aplikace dárcovských kmenových buněk, laserová terapie a následné, dlouhodobé intenzivní neurorehabilitace ve specializovaném centru. Díky této léčbě má chlapeček daleko větší šanci dostat se z kómatu a následně i samostatně dýchat a jíst. Léčba je však pro maminku naprosto finančně nedostupná.

Protože je maminka na péči o Marpánka i jeho starší sestřičku sama, chybí jí také finanční prostředky na každodenní péči o Marpánka, které by použila na ošetřovatelský materiál a potřebné pomůcky. K tomu, aby mohla s chlapečkem léčbu podstoupit, potřebuje autosedačku a zdravotní kočárek na bezpečné cestování. Maminka nemá ani finanční prostředky na speciální vertikalizační stojan, polohovací postýlku a další pomůcky, které jsou v péči o Marpánka v současné době nezbytné a pojišťovnou jsou hrazeny jen částečně.

Jak můžete Marpánkovi pomoci

Celková částka, kterou Marpánek potřebuje činí 6,591.350 Kč.

Proto Vás s maminkou prosíme o pomoc. Marpánek si toho musel již mnoho vytrpět, ušel velký kus cesty, aby byl stále mezi námi a zaslouží si naději navrátit se do plného vědomí a uzdravit se.

Stačí odeslat jakoukoliv finanční částku na transparentní účet o.p.s. Život dětem 1117771700/5500, variabilní symbol 5555.

I ten sebemenší dar může Marpánkovi pomoci.

Maminka s Marpánkem a jeho sestřičkou děkuje všem laskavým lidem za případnou podporu a pomoc.

NADĚJE EXISTUJE I V TĚCH NEJTĚŽŠÍCH SITUACÍCH ……………

Proto Vám budeme nesmírně vděční, pokud nám s propagací sbírky pomůžete.

Společně můžeme Marpánka udělat šťastným a navrátit mu jeho krásný život plný radosti a štěstí.

Podrobné informace ke sbírce najdete na webové stránce www.nadejepromarpanka.cz.

Webová stránka obsahuje celý příběh Marpánka, popis jeho dosavadní léčby, rozpočet následné léčby a fotografie, které dokumentují jeho dosavadní život.

Kontakt:

Anna Strnadová

předsedkyně správní rady Život dětem o.p.s.

anna.strnadova@zivotdetem.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.