Nadace Frontiers of Freedom vyjádřila obavy z korupce, omezování činnosti právního státu a oslabování demokratických hodnot v Rumunsku

Fairfax (Virginie) 12. května 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Nadace vyzvala Spojené státy a Evropskou unii, aby využily diplomatických vztahů a potenciálních sankcí k zajištění ochrany hodnot západní civilizace.

V souvislosti s obavami z výrazné míry korupce ve vládě, hrubého zanedbávání pravidel fungování právního státu, manipulace s ekonomikou volného trhu a nedávného poklesu úrovně demokracie oznámila nezávislá americká nadace Frontiers of Freedom své obavy ze současné situace v Rumunsku a vyzvala mezinárodní společenství, včetně Spojených států a Evropské unie, k vyvinutí diplomatického tlaku a zavedení cílených sankcí, které by zajistily ochranu západních hodnot a zájmů ve východní Evropě – zejména v Rumunsku.

Nadace Frontiers of Freedom kritiku rumunských vládních úředníků vydala v souvislosti s rostoucími obavami z potenciálně zkorumpovaných rumunských politiků a úředníků organizace Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), kteří s velkou pravděpodobností přispívají k destabilizačním snahám svým zaměřením na společnost Euroins Romania, klíčovou součást pojišťovací skupiny Euroins. Ta je jedinou pojišťovací skupinou zajišťující kritické námořní přepravy obilí a cestovní pojištění pro ukrajinské uprchlíky (prostřednictvím svých dvou ukrajinských dceřiných společností – Euroins Ukraine a Euroins Ukraine). Toto předpokládané destabilizační úsilí probíhá formou neoprávněných regulačních zásahů. Destabilizací společnosti Euroins Ukrajina se rumunští politici a úředníci snaží podkopat udržitelný obchodní model společnosti Euroins, což má negativní dopad i na podnikání této skupiny v Ukrajině.

„Ačkoliv je korupce jistě problémem v celé řadě zemí, v Rumunsku se jedná o obzvláště znepokojivý problém s ohledem na kontext konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou,“ prohlásil George C. Landrith, prezident organizace Frontiers of Freedom. „Přijímáním úplatků nebo jiných forem korupčních výhod od ruských subjektů mohou zkorumpovaní rumunští politici a úředníci organizace ASF přímo přispívat k Putinovým snahám podkopat Ukrajinu a destabilizovat obecné mezinárodní společenství. Tyto osoby mohou využívat svého postavení za účelem ovlivňování regulačních rozhodnutí nebo ovlivňování obchodní činnosti společnosti Euroins způsobem, který škodí nejen této společnosti, ale i širší mezinárodní podnikatelské a investorské komunitě,“ dodal Landrith.

Pojištění námořní přepravy je důležitou součástí globálního obchodu a poskytuje celosvětovou ochranu přepravovaného zboží. V souvislosti s konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou je tato ochrana obzvláště důležitá, protože ukrajinským podnikům umožňuje bezpečně přepravovat zboží do zahraničí a udržovat tak důležité obchodní vztahy.

„Ruský prezident Putin se netají svou snahou prosadit ruský vliv na Ukrajině všemi možnými způsoby a podkopat aktivity ukrajinských podniků i jednotlivců daleko za hranicemi Ukrajiny,“ uvedl Landrith. „Pro řešení těchto obav v Rumunsku je zásadní, aby rumunská vláda podnikla aktivní kroky k likvidaci korupce a zajistila, aby politici a úředníci ASF nesli odpovědnost za jakékoliv nezákonné aktivity – zejména pak za ty, které napomáhají Putinovi. Tato opatření by mohla zahrnovat například posílení protikorupčních zákonů a předpisů, zvýšení transparentnosti a odpovědnosti v rámci organizace AFS či poskytnutí dodatečných zdrojů a školení orgánům činným v trestním řízení, aby mohly případy korupce efektivněji vyšetřovat a postihovat,“ dodal Landrith.

Přestože námořní doprava a cestovní pojištění mají pro Ukrajinu zásadní význam, nepřijala dosud rumunská vláda žádná účinná opatření, která by zamezila Putinovým snahám o oslabení těchto odvětví. Je možné, že plně nedoceňuje význam těchto odvětví. Zatímco americká vláda v čele s prezidentem Bidenem a viceprezidentkou Harrisovou společně s některými dalšími evropskými vládami podnikají kroky na podporu Ukrajiny ve formě přímé finanční pomoci a hospodářských sankcí proti Rusku, rumunská vláda se společně se západoevropskými vládami dosud nezaměřila na klíčovou roli, kterou při poskytování ochrany a podpory ukrajinským podnikům a jednotlivcům sehrávají pojišťovny. Tím, že rumunská vláda umožňuje pokračující narušování těchto průmyslových odvětví v důsledku ruského tlaku, zamezuje ve svém důsledku zajištění plné podpory Ukrajiny v jejím úsilí bránit se ruské agresi.

Kromě toho je důležité, aby mezinárodní partneři pokračovali ve spolupráci na podporu Ukrajiny a v boji proti ruské agresi. Toho by mohlo být dosaženo například zahrnutím finanční podpory pojišťovny Euroins a dalších ukrajinských pojišťoven, účastí na diplomatickém úsilí o vyvinutí tlaku na rumunské regulační orgány s cílem ukončení jejich nekalých a výrazně nadměrných aktivity, nebo spoluprací na aktivitách zpravodajských služeb a organizací pro vymáhání práva, které se soustředí na odhalování a narušování korupčních aktivit.

O organizaci Frontiers of Freedom

Frontiers of Freedom je nezisková organizace splňující požadavky sekce 501(C)4 amerického Federálního daňového zákoníku, kterou v roce 1995 založil americký senátor Malcolm Wallup. Jedná se o vzdělávací nadaci, jejímž posláním je prosazovat zásady svobody jednotlivce, dosažení míru prostřednictvím síly, omezené vlády, svobodného podnikání, volného trhu a tradičních amerických hodnot, jak jsou obsaženy v Ústavě a Deklaraci nezávislosti.

Další informace o postoji organizace Frontiers of Freedom vůči současným událostem v Rumunsku získáte na e-mailové adrese info@ff.org, na které můžete také kontaktovat našeho zástupce, pokud vás zajímají konkrétnější podrobnosti o našem úsilí po celém světě.

KONTAKT: George Landrith, (703) 246-0110 linka 1302