Nadace Ellen MacArthur: V Evropě je vysoká míra recyklace EPS

Praha 18. prosince 2023 (PROTEXT) – Nadace Ellen MacArthur, jedna z nejvýznamnějších charitativních organizací na světě, zaměřující se na rozvoj a propagaci konceptu oběhového hospodářství, zveřejnila výsledky míry recyklace spotřebitelských obalů z pěnového polystyrenu (zkr. EPS). Z nich vyplývá, že míra recyklace v jednotlivých zemích EU předčila všechna očekávání. S více než 70 % zrecyklovaného odpadu vévodí Norové, Česko registruje necelých 50 % a řadí se tak k nadprůměru EU. Prostor pro zlepšení je u nás zejména ve sběru odpadu od občanů.

Výzkum vznikl na základě iniciativy dánského sdružení EPS. Nadace Ellen MacArthur má pro ověření skutečné recyklovatelnosti plastových materiálů nastavená velmi specifická a přísná kritéria. Pro jejich naplnění musí daný odpad dosahovat minimálně 30% míry recyklace napříč vícero regiony, které dohromady čítají alespoň 400 milionů obyvatel. V zemích EU aktuálně dosahuje míra recyklace spotřebitelských obalů z EPS přibližně 40 %, čímž jsou zadaná kritéria jednoznačně splněna.

Vybrané evropské země navíc vynikají vysokou mírou recyklace obalů z EPS, žebříčku vévodí s více než 70 % zrecyklovaného odpadu Norsko. V dalších zemích jako je Dánsko, Portugalsko, Belgie, Rakousko nebo Irsko poté míra recyklace přesahuje 50 %. K tomuto číslu má blízko i Česká republika, jak uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. „V Česku skončí jako odpad přibližně 6 000 tun EPS obalů za rok, jedná se především o obaly z elektroniky a bílé techniky. Aktuální míra recyklace v ČR dosahuje necelých 50 %, což je číslo, kterého jsme původně měli dosáhnout až v roce 2025. Je tedy vidět, že se nám daří recyklovat nad plán.“

Není to však pouze Evropa, která dosahuje skvělých výsledků. V Severní Americe dosahuje míra recyklace nad 30 %, zatímco v Japonsku, Číně a Jižní Koreji přesahuje 50 %. Díky předloženým informacím bylo navíc zjištěno, že recyklace obalů z EPS je tématem celkem pro 35 světových zemí. „Výsledky šetření mě opravdu těší. Šetrnost k životnímu prostředí a možnost naplňování potenciálu cirkulární ekonomiky, tam kde to jde, by měla být naším celospolečenským zájmem. Naše sdružení tomu jde naproti i díky zavedení speciálních třídících nádob na EPS. Pro úspěšnou recyklaci je totiž klíčové, v jakém stavu odpad k recyklátorovi doputuje. Pilotní projekt na sídlištích v Kralupech nad Vltavou se setkal s úspěchem, místní občané zde do třech speciálních nádob vytřídí v průměru 135 kg polystyrenového odpadu měsíčně. To ušetří zhruba 25 žlutých kontejnerů, každý o objemu 1100 litrů. V současnosti jednáme s dalšími městy, které mají zájem Kralupy následovat,“ uzavírá Zemene.

 

Zdroje:

Globální závazek 2022 (Nadace Ellen MacArthur) The Global Commitment 2022 (ellenmacarthurfoundation.org)Nový globální závazek pro ekonomiku plastů The New Plastics Economy Global Commitment | UNEP – UN Environment Programme EPS-Branchen EPS_recycled_at_scale_and_in_practice_Final_May_23.pdf (eps-airpop.dk) Studie společnosti Conversio „Cesta průmyslu EPS k oběhovému hospodářství“ EPS INDUSTRY’S JOURNEY TOWARDS CIRKULARITY (eumeps.org)

 

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Jde o firmy, které celkově zaměstnávají téměř 1000 pracovníků a ročně zpracují více než 53 tisíc tun EPS. Sdružení EPS ČR je také členem Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS). Více informací naleznete na www.epscr.cz.